Tiếp nhận 164 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh về bầu cử và ứng viên

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tính đến ngày 14/5/2021, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ủy viên, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ủy viên, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Qua phân loại, có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH, 112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, 34 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 6 đơn không liên quan đến bầu cử.

Trong 12 đơn tố cáo, phản ảnh về người ứng cử ĐBQH có 11 đơn Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhận trước ngày 12/5 và đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, báo cáo và còn 1 đơn. Tiểu ban đã chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 69 đơn, xếp lưu 95 đơn; trong đó 62 đơn trùng, 33 đơn không rõ nội dung, không liên quan đến bầu cử.

Đến nay, Tiểu ban đã nhận được 14 văn bản trả lời của cơ quan, người có thẩm quyền liên quan đến người ứng cử và công tác bầu cử, trong đó có 5 văn bản trả lời về 5 người ứng cử ĐBQH.

Kết quả xác minh, giải quyết đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời đúng quy định. Một số đơn phản ảnh liên quan đến quá trình bổ nhiệm, tuyển dụng, hồ sơ cán bộ, uy tín... đều đã được các cấp có thẩm quyền xem xét. Do vậy, các ứng viên đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử theo quy định.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, số vụ việc khiếu nại, tố cáo về bầu cử, nhất là các đoàn đông người, phức tạp giảm nhiều. Số lượng đơn thư gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ bằng 15% so với kỳ bầu cử trước (kỳ trước 642 đơn thư)./.

Phản hồi

Các tin khác