Phú Yên: Công tác bầu cử và nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An kiểm tra công tác bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu của xã An Xuân (huyện Tuy An). Ảnh: Thủy Thảo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An kiểm tra công tác bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu của xã An Xuân (huyện Tuy An). Ảnh: Thủy Thảo

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh được triển khai với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, theo đúng trình tự, bảo đảm tiến độ thời gian theo luật định.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cuộc bầu cử được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Ủy ban MTTQ các cấp trên cơ sở kế hoạch tham gia công tác bầu cử, đã tập trung các bước và quy trình hiệp thương để chọn người ra ứng cử đảm bảo cơ cấu, số lượng người ứng cử theo quy định.

Việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên theo quy định đã hoàn tất. Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được các tiểu ban chức năng triển khai theo kế hoạch. Vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo giải quyết. Việc tập huấn nghiệp vụ về bầu cử được quan tâm tổ chức từ tỉnh đến xã. Các điều kiện về cơ sở vật chất được đảm bảo… Các bước tiếp sẽ thực hiện theo các quy trình, kế hoạch.

Do dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phải nắm chắc cử tri, người dân của mình với tinh thần “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nắm chắc về số lượng cử tri đi bầu cử biến động như thế nào để có kịch bản ứng phó với mọi tình huống.

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương trong phòng chống dịch với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Hầu hết, cơ sở vật chất có sự chuẩn bị chu đáo, đúng hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19; công tác tuyên truyền, phân công, xác định nhiệm vụ cho từng bộ phận; xây dựng phương án để chủ động phòng chống dịch, có cả kịch bản thực hiện bỏ phiếu nếu dịch bệnh phát sinh với những nội dung, tình huống cụ thể, chi tiết để các địa phương, đơn vị thực hiện. Sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền đã tạo điều kiện, huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

Từ nay đến ngày bầu cử (23/5), tỉnh Phú Yên tiếp tục kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thông qua các biện pháp đo thân nhiệt, khai báo y tế; hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác, thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; không được chủ quan, lơ là, huy động toàn hệ thống chính trị và mọi người dân tham gia công tác phòng chống dịch.

Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh cần xác định hiện nay công tác bầu cử và nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, các cấp, các ngành, địa phương phải phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở để vừa tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ngành y tế tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác y tế đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động bầu cử, đồng thời bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ ngành Trung ương; chú ý thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại các khu vực bỏ phiếu; kiểm soát người đi và đến địa phương…

Phản hồi

Các tin khác