Hà Nội: Tăng số lượng đại biểu HĐND nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Ông Nguyễn Chí Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội. Ảnh: TL

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Chí Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ 11 ngày 08/4/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

Theo Nghị quyết, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội gồm Chủ tịch HĐND, 2 Phó Chủ tịch HĐND và các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch HĐND thành phố là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Ban của HĐND thành phố Hà Nội gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Trưởng ban của HĐND phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban của HĐND thành phố là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Ban của HĐND thành phố có 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

Việc thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

Với những điểm mới về việc tăng số lượng đại biểu HĐND Thành phố hoạt động chuyên trách sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của HĐND Thành phố, đặc biệt trong công tác giám sát hoạt động của các cơ quan, ban ngành thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và thực hiện nhiệm vụ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, thật sự cần thiết trong điều kiện từ ngày 01/7/2021, thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND tại các phường và vai trò giám sát của HĐND thành phố, HĐND các quận, thị xã cần được nâng cao, tăng cường hơn để vẫn đảm bảo được vai trò giám sát của nhân dân thông qua HĐND trên địa bàn các phường./.

Phản hồi

Các tin khác