Thị xã Sông Cầu: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII
Hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sông Cầu hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026), lập và gửi hồ sơ các ứng cử viên. Đồng thời, đăng ký thời gian tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thị xã để hiệp thương người dự, giám sát.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sông Cầu tổ chức đã thống nhất các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu 72 ứng cử viên, để sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, số ứng cử viên còn lại ít nhất là 57 người, bầu lấy 31 đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 13 đơn vị bầu cử. Về cơ cấu có 12 đại biểu dưới 40 tuổi, 26 đại biểu nữ, 12 đại biểu là người ngoài Đảng và 01 đại biểu tôn giáo./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất