Thực hiện quyền và nghĩa vụ, góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân
12

Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy Bình Xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở cơ sở.
(Ảnh: N.T)

Việc ban hành các văn bản về công tác bầu cử của UBND huyện, Ủy ban Bầu cử huyện đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch; Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác hiệp thương giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đảm bảo thành phần, cơ cấu và số lượng quy định.

Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện và các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động bám sát các bước trong kế hoạch để chỉ đạo triển khai, phối hợp giám sát, kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch, đảm bảo theo luật định.

Tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện đều tin tưởng phấn khởi, nhận thức tốt về cuộc bầu cử, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của công dân. Quá trình thực hiện cuộc bầu cử luôn đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật, góp phần tạo không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cử tri các xã, thị trấn nô nức tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,41%, trong đó, có 91/120 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện cư tri đi bỏ phiếu đạt 100%, 6/13 xã, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu đạt 100%.

Số đại biểu Quốc hội bầu (3 đại biểu), đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Số đại biểu HĐND tỉnh bầu đạt 6/6 đại biểu bằng 100%, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Số đại biểu HĐND huyện bẩu đạt 33/33 đại biểu bằng 100, đảm bảo số lượng, cơ cấu thành phần. Số đại biểu HĐND xã, thị trấn bầu được 333/346 đại biểu bằng 96,24%.

Trong tình hình chung vừa chuẩn bị bầu cử, vừa phòng chống dịch COVID-19, nhất là trên địa bàn huyện có nơi còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhưng để tổ chức thành công cuộc bầu cử, ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các cấp cho rằng vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp đóng vai trò quyết định.

Ngay từ khi có kế hoạch, Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai các bước chuẩn bị. Đặc biệt về công tác nhân sự, Huyện ủy đã hướng dẫn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ, bình đẳng và đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, gắn với kết quả nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác quy hoạch cán bộ để giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực tốt.

Trong hướng dẫn, Huyện ủy cũng yêu cầu các cấp ủy lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu, coi trọng chất lượng đại biểu, đảm bảo cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; tăng đại biểu chuyên trách, đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, trẻ tuổi, có cơ cấu hợp lý đại biểu tôn giáo, trí thức, đại biểu xuất thân từ nông dân, công nhân, doanh nhân.

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ban chỉ đạo bầu cử của huyện đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện là thành viên BCĐ phụ trách các xã, thị trấn và giúp việc BCĐ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử, công tác tuyên truyền được chú trọng với yêu cầu nêu bật ý nghĩa của cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật về bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân; tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng công giáo.

Qua đó, cổ vũ, động viên tinh thần nhân dân, cử tri tiếp tục thi đua yêu nước và thực hiện tốt quyền lợi, trách nhiệm công dân, góp phần vào thành công của ngày hội non sông.

Huyện ủy Bình Xuyên cũng yêu cầu các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân tuyên truyền đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo Huyện ủy còn thường xuyên về các xã, thị trấn kiểm tra các bước chuẩn bị, sau kiểm tra đều có thông báo kết luận để lãnh đạo thực hiện những công việc tiếp theo, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng của huyện tập trung tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, trong đó chú trọng quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải thích những vướng mắc của cử tri và nhân dân.

Với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, nhiều Đảng ủy xã, thị trấn đã sớm giải quyết được khó khăn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thành công vào cuộc bầu cử.

Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên Nguyễn Minh Trung cho biết: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bình Xuyên khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy các cấp ủy trong Đảng bộ.

Qua đó đã làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo không khí thi đua sôi nổi, cử tri phấn khởi đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Phản hồi

Các tin khác