Tuyên truyền cử tri hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền và trách nhiệm trong việc bầu cử
ffff

 Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
(Ảnh: Quốc Hùng)

Ngày 22/4/2021, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp lần thứ 5 về việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp.

Theo Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, từ ngày 14 đến 18-4-2021, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bến Tre đã tổ chức xong hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả hiệp thương lần thứ 3, đối với cấp tỉnh, ứng cử đại biểu Quốc hội có 10 người; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 87 người, cơ cấu nữ: 31 người, trẻ: 25 người, ngoài đảng: 10 người, tái cử: 31 người. Đối với cấp huyện, tổng số người được giới thiệu là 493 người, cơ cấu nữ: 201 người, trẻ: 163 người, ngoài đảng: 49 người, tái cử: 160 người. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, số người được giới thiệu 6.686 người.

Việc tổ chức hiệp thương lần thứ 3 các cấp trong tỉnh Bến Tre đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương và thời gian luật định. Việc lập danh sách chính thức những người ứng cử cơ bản đảm bảo số dư và thành phần, cơ cấu nữ, trẻ, tái cử và người ngoài đảng đúng theo quy định. Cả 3 cấp đều không có người tự ứng cử.

Tại kỳ họp, UBBC tỉnh Bến Tre đã thông qua Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo 21 đơn vị bầu cử.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thời gian tới, các thành viên UBBC tỉnh và các tiểu ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ, sự phân công và kế hoạch tập trung thực hiện, tăng cường giám sát địa bàn, công việc phụ trách để đảm bảo được việc chuẩn bị bầu cử đúng quy định của pháp luật và đúng theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng, cần tập trung cao công tác tuyên truyền đến người dân, góp phần giúp cử tri hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền và trách nhiệm của mình trong việc bầu cử để chọn ra những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đúng tiêu chuẩn; tăng cường tuyên truyền theo chiều sâu, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trực quan… để tiếp cận đến các tầng lớp nhân dân; có thông tin phản bác lại những luận điệu xuyên tạc liên quan đến công tác bầu cử.

Đồng chí Phan Văn Mãi  yêu cầu, tập trung công tác tập huấn nghiệp vụ đối với các tổ chức, cá nhân tham gia công tác bầu cử để mọi người hiểu được nhiệm vụ, quy trình, thủ tục bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và hướng dẫn của UBBC tỉnh; tổ chức tập huấn cho các ứng cử viên để chuẩn bị chương trình hành động, kỹ năng tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và các việc liên quan.

Đồng chí Phan Văn Mãi  đề nghị, UBBC các cấp làm tốt công tác rà soát, niêm yết cử tri, tổ chức chu đáo các cuộc tiếp xúc cử tri để đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ cho việc lựa chọn. UBBC các cấp tiếp tục rà soát lại các công việc, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, thông tin ứng cử viên; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự và phòng chống dịch… sẵn sàng cho cuộc bầu cử; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nhất là bám vào kế hoạch để thực hiện nhằm tránh sót việc../.

Phản hồi

Các tin khác