Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

 

Phóng viên (PV): Những ngày qua, lắng nghe các tham luận tại Đại hội cũng như nghiên cứu, tổ chức góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đồng chí đánh giá như thế nào về nội dung các văn kiện?

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Tôi nhận thấy Trung ương đã chuẩn bị rất kỹ cho các văn kiện trình Đại hội. Có thể nói, chưa có Đại hội nào mà văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, xin ý kiến của tất cả các tầng lớp Nhân dân, trong đó thanh niên đã có 6 hội nghị đóng góp gồm cả thanh niên trong nước và thanh niên ngoài nước.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Qua nghe tham luận, chúng tôi đánh giá các đại biểu hết sức trách nhiệm, nội dung tham luận có những giá trị thực tiễn và lý luận hết sức phong phú, nói lên công việc của ngành, của địa phương, của lĩnh vực mà các đại biểu đang được phân công phụ trách, qua đó, làm rõ và làm sâu sắc thêm các nội dung được trình bày trong văn kiện đại hội, đưa ra những giải pháp để cụ thể hóa nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong thời gian tới. 

 

Tuổi trẻ cả nước bày tỏ thống nhất rất cao với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  

Đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cụ thể hóa và thực hiện tốt những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ đã được đề cập trong văn kiện đại hội. Bên cạnh những giải pháp quan trọng, dài hạn tiếp tục được dự thảo văn kiện xác định và có bước phát triển, đã có nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thanh niên được nhấn mạnh. Đó là “nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”; quan điểm phát triển thế hệ trẻ “lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ” và “Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”.

 

Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội, Đội chủ chốt và thanh niên tiêu biểu vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội, Đội và thanh niên tiêu biểu vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

PV: Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được thể hiện ra sao trong thời gian qua, thưa đồng chí?

 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã được triển khai hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, có đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

  

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn đã tập trung làm tốt 3 việc lớn: Thứ nhất, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đặc biệt, Đoàn đã định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng "nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị".

 

Thứ hai, cổ vũ, hỗ trợ, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội... 5 năm qua, toàn Đoàn đã tổ chức gần 900.000 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút hơn 16,1 triệu lượt thanh niên tham gia; thực hiện hơn 432.560 công trình, phần việc thanh niên các cấp tham gia phát triển kinh tế - xã hội với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng; hỗ trợ khởi nghiệp cho hơn 2,4 triệu thanh niên; đoàn viên, thanh niên cả nước đề xuất gần 5 triệu ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực.

 

Thứ ba, toàn Đoàn đã không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên để giáo dục, phát huy thanh niên thể hiện trách nhiệm đối với đất nước. Đến nay, cả nước có trên 6,3 triệu đoàn viên; trên 9,9 triệu hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỷ lệ tập hợp thanh niên luôn đạt 65,42%.

  

Cần phải nói, thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Đoàn đã tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp với hơn 1,1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú đạt trên 70% trong 5 năm. Đoàn đã đào tạo, chủ động giới thiệu cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị. 

Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn tổ chức

Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn tổ chức.

PV: Việc lớn đầu tiên mà đồng chí nhắc tới là tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Tại sao lại như vậy?

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Nhắc lại để các bạn rõ, ngày 24/3/2015, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Đây là một chỉ thị có thời gian thực hiện rất là dài, trong vòng 15 năm, để hy vọng là những lớp thanh niên, những bạn thiếu niên, nhi đồng được sinh ra trong ngày hôm nay, sau 15 năm đến năm 2030 sẽ trở thành những thanh niên trong tương lai và trở thành chủ nhân của đất nước. Chính vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi phải bắt đầu ngay từ khi các em còn rất nhỏ. Phải có những giải pháp, công cụ, phương thức hết sức cụ thể để phân kỳ, phân nhóm và lựa chọn những công cụ, giải pháp phù hợp trong việc tiếp cận với các em, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các em. Khi chúng ta có được những giải pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng thanh thiếu nhi thì lúc đó công tác giáo dục mới thực sự có hiệu quả và phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, nhận thức cũng như nhu cầu của các em.

 

PV: "Phát triển nguồn nhân lực", "Đổi mới sáng tạo" được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ này. Để góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng, đồng chí có thể cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có giải pháp gì, nhất là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là các du học sinh, thanh niên nước ngoài?

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Thanh niên ngoài nước là một bộ phận hết sức quan trọng. Các bạn có kiến thức, kỹ năng và trình độ tương đối cao và đây là một nguồn lực sẽ đóng góp cho sự phồn thịnh và tương lai của đất nước. Chúng tôi đã có nhiều giải pháp để kết nối và tập hợp, thu hút các bạn thanh niên ngoài nước tham gia quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

 

Đó là phát triển mạng lưới các hội, liên hiệp thanh niên, sinh viên ở ngoài nước và đến hiện nay thì đã có 5 ban cán sự đoàn ngoài nước và 20 tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên ngoài nước ở tất cả các châu lục. Chúng tôi đã tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 3, tức là đã tổ chức được 3 lần và diễn đàn này cho đến bây giờ đã thu hút hơn 1.000 trí thức trẻ Việt Nam ở ngoài nước tham gia sinh hoạt thường xuyên thông qua các forum, các diễn đàn online và một năm tổ chức Diễn đàn offline một lần để các bạn có thể đề xuất những sáng kiến, những ý tưởng cho quá trình phát triển của đất nước.

Đại biểu thảo luận tại Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III

Đại biểu thảo luận tại Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III.

Nói về đổi mới sáng tạo, bên cạnh khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là các giải pháp có hàm lượng tri thức, ứng dụng công nghệ cao trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực của đời sống, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức trẻ đề xuất ý tưởng, sáng kiến, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực, tập trung cho các vấn đề xã hội quan tâm như: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính, phòng chống tệ nạn xã hội và các mô hình, hoạt động phát huy tính sáng tạo của thanh niên cũng như xây dựng cơ chế phối hợp, kết nối với các đơn vị liên quan để có cơ chế đặt hàng, hỗ trợ về nguồn lực, tiếp nhận, chuyển giao các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên vào thực tiễn cuộc sống.

 

PV: Vậy ngay lúc này, Đoàn đã có ý tưởng gì để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống?

 

 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Trước và trong những ngày diễn ra Đại hội, tuổi trẻ cả nước đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội. Ngay sau khi Đại hội kết thúc, vào sáng 3/2, tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Sẽ có 91 điểm hoạt động của thanh niên bao gồm 90 điểm trong nước và 01 điểm tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, tập trung vào các nội dung trọng tâm như tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo cho thanh thiếu nhi; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng sẽ khẩn trương triển khai việc quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngày 4/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau đó sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội.

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ./.


Phản hồi

Các tin khác