Kỳ vọng Chính phủ khóa mới sẽ tạo đột phá trong chính sách
12

Đại biểu Lê Thanh Vân kỳ vọng Chính phủ khóa mới sẽ tạo đột phá trong chính sách

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thống nhất cao bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên bên lề Quốc hội về những lợi thế và vai trò của tân Thủ tướng trong nhiệm kỳ tới, đại biểu Lê Thanh Vân đánh giá: Bản thân tôi nhìn nhận tân Thủ tướng Phạm Minh Chính có ba lợi thế.

Thứ nhất, đồng chí là con người trưởng thành từ ngành bảo vệ pháp luật, hơn ai hết tân Thủ tướng là người biết vận hành một bộ máy hành pháp theo đúng qũy đạo mà hiến pháp, pháp luật đã quy định. Con người pháp lý trong Thủ tướng đã trải nghiệm qua lĩnh vực hoạt động bảo vệ pháp luật nên chắc chắn hoạt động sẽ có kỷ cương, quy tắc.

Vì vậy, theo kỳ vọng của đại biểu Lê Thanh Vân, kỷ cương, phép nước sẽ được bảo đảm.

Thứ hai, lợi thế có thể nhận thấy ở đồng chí Phạm Minh Chính là con người hành động. Chúng ta biết rằng, thời kỳ đồng chí Phạm Minh Chính làm Bí thư Quảng Ninh đã tạo ra những kỳ tích rất rõ nét, kể cả công tác tổ chức bộ máy, vận hành các thiết chế kinh tế ở địa bàn có nhiều lợi thế. Nhưng rõ ràng, vai trò người đứng đầu đã được phát huy khi tìm kiếm được các chính sách, cơ hội, biến các thách thức thành cơ hội. Thành quả mà Quảng Ninh đạt được không thể không nói đến vai trò của đồng chí Phạm Minh Chính. Đây là lợi thế thể hiện qua tầm nhìn chính sách và phát huy những lợi thế so sánh, kinh nghiệm đó rất quý giá cho một vị trí là người đứng đầu Chính phủ.

Chính vì vậy, đại biểu Lê Thanh Vân kỳ vọng, với Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tạo ra xung lực mới trong việc đột phá chính sách, từ bài học thực tiễn rút ra được những kinh nghiệm quy báu trong việc huy động các nguồn lực của cả nước, tập trung cho đầu tư phát triển.

Thứ ba, lợi thế của đồng chí Phạm Minh Chính là trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí là người có nhiều đề xuất tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương ban hành nhiều văn bản, thể chế… Đây là lợi thế để đồng chí có thể “cầm cương” duy trì trật tự bộ máy, kỷ cương và công tác nhân sự.

Trước hết đó là vận hành một đội ngũ cộng sự của mình trong Chính phủ và các thành viên Chính phủ, biết điều tiết, biết phát huy lợi thế của từng thành viên Chính phủ, biết sử dụng, sắp xếp nhân sự.

“Tôi kỳ vọng rằng, Chính phủ khóa mới dưới sự điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là một Chính phủ mang đến những hơi thở mới, vận hành nhịp nhàng. Tôi cho rằng nhiệm kỳ Chính phủ khóa mới sẽ có cách tiếp cận mới, phong cách, phương pháp, sẽ có những lựa chọn đột phá, những chuyển biến về kinh tế, nguồn lực đầu tư cho xã hộ” - đại biểu Lê Thanh Vân bày tỏ.

Tuy nhiên, đánh giá về những khó khăn, thách thức đối với tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại biểu Lê Thanh Vân chia sẻ: “Tôi cho rằng, thứ nhất là khó khăn, trở ngại về thể chế, chính sách còn tồn tại, ngổn ngang nhiều vấn đề”. Cụ thể, theo đại biểu Lê Thanh Vân là thể chế về kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, thể chế về tổ chức bộ máy cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Đặc biệt, thể chế về nhân sự còn rất nhiều vấn đề bất cập, theo tiêu chí về hình thức hay nội dung, theo tiêu chí bằng cấp hay thực chứng… Đó là những thách thức để lựa chọn được đội ngũ cộng sự cho mình.

Áp lực thứ hai là áp lực về những tồn tại đầu tư công, tài chính công, vận hành như thế nào để tạo ra xung lực mới, gần như không thay đổi về nguồn lực, thậm chí dư địa huy động nguồn lực còn hẹp hơn. Vậy phải làm sao để đạt được các kỳ vọng đó thì đây là thách thức với tân Thủ tướng.

Theo đại biểu Lê Thanh Vân, tân Thủ tướng sẽ có nghệ thuật để tạo ra xung lực. Xung lực ấy chính là dân chủ. Chỉ có dân chủ mới huy động được tối đa các nguồn lực, trong đó về tài lực chỉ là một nguồn lực thôi, nguồn lực lớn nhất là trí tuệ, sức mạnh của cả dân tộc.

Do đó, điều mà Chính phủ cần làm là huy động được sức mạnh, gây dựng được niềm tin trong xã hội. Chỉ có dân chủ bằng nhiều hình thức thì mới gây dựng được niềm tin. “Tôi cho rằng đây là điều mà tân Thủ tướng phải nghiền ngẫm, nắm bắt để có cách thức huy động được mọi nguồn lực” - đại biểu Lê Thanh Vân nhìn nhận.

Đại biểu Lê Thanh Vân khẳng định, một trong những bí quyết để huy động được mọi nguồn lực là phải gây dựng được niềm tin. Và muốn gây dựng được niềm tin thì chỉ có dân chủ. Đó là bài toán, cách thức làm sao để tháo gỡ được, huy động được sức mạnh. Đó chính là áp lực, thách thức đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, đại biểu Lê Thanh Vân rất kỳ vọng vào tân Thủ tướng và Chính phủ mới sẽ có nhiều đột phá chiến lược.

Phản hồi

Các tin khác