Bù Đốp nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hiện Chỉ thị 05
Lãnh đạo huyện ủy Bù Đốp trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Lãnh đạo huyện ủy Bù Đốp trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội luôn được huyện quan tâm triển khai thực hiện. Xây dựng 330 căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; giảm 977 hộ nghèo; giải quyết việc làm cho 12.499 lao động, đạt 166,6% so với nghị quyết; đào tạo việc làm cho 1.598 lao động; cấp phát 139.729 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; cấp 123,1 héc ta đất cho 127 hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất…

Các mô hình hay, việc làm hiệu quả thiết thực đã và đang được nhân rộng như: phong trào tiết kiệm bản thân dành phần người khó được phát động từ năm 2017, mỗi ngày mỗi đảng viên chỉ cần tiết kiệm 1.000 đồng, đến nay số tiền đã lên tới 1 tỷ 700 triệu đồng. Hỗ trợ 31 đảng viên khó khăn có điều kiện chăn nuôi sản xuất, sửa chửa nhà ở, điều trị bệnh hiểm nghèo, với số tiền 940 triệu đồng; mô hình lấy gương người tốt, việc tốt hàng tuần/tháng để nêu gương; mô hình mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; mô hình xây dựng tổ công tác dân vận của Đại đội 10-BCHQS huyện….

Với những việc làm cụ thể, thiết thực hiệu quả. Trong 05 năm qua, toàn huyện có 24 tập thể và 41 cá nhân được khen thưởng, trong đó có: 03 tập thể và 03 cá nhân được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và 21 tập thể, 38 cá nhân được UBND huyện khen.

Để kịp thời động viên khen thưởng đến các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dịp này huyện Bù Đốp có 1 tập thể 1 cá nhân được Tỉnh biểu dương khen thưởng; 5 tập thể 17 cá nhân được UBND huyện biểu dương khen thưởng.

Phản hồi

Các tin khác