Lan tỏa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội
Tuổi trẻ Bình Phước phát huy sức trẻ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân vùng biên giới, khó khăn.

Tuổi trẻ Bình Phước phát huy sức trẻ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân vùng biên giới, khó khăn.

Cuộc vận động nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi.

Trên cơ sở đó, Tỉnh đoàn đã có hướng dẫn cụ thể đến các cấp bộ đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đăng tải, chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trên các trang mạng xã hội của cá nhân, tổ chức mình. Theo Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy,  tin tốt là những thông tin tích cực liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình cụ thể hóa thực hiện ở cơ quan, địa phương, đơn vị; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân; các thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện và tinh thần xây dựng cao.

Câu chuyện đẹp là những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; những tấm gương người tốt, việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm gương vượt khó vươn lên, thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Những công trình

 Các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn các cấp thực hiện trước, thực hiện tích cực, từ đó lan tỏa ra đoàn viên, thiếu niên trong toàn tỉnh.

Việc thực hiện được tiến hành theo phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”. Các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn các cấp thực hiện trước, thực hiện tích cực, từ đó lan tỏa ra đoàn viên, thiếu niên trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Tỉnh Đoàn đã lập fanpage “Tuổi trẻ Bình Phước”, trong đó có chuyên mục “Mỗi ngày 01 tin tốt, mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp”, cho đến nay fanpage hoạt động rất tích cực hàng tuần thường xuyên đăng tải những câu chuyện, hình ảnh đẹp trong xã hội, các gương điển hình, các công trình phần việc của tuổi trẻ trong việc học tập và làm theo lời Bác nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, fanpage thu hút gần 11.391 nghìn lượt like (thích) trang; hơn 13.741 nghìn người theo dõi, hơn 01 nghìn bài về các tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải trang, chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần câu chuyện đẹp” thu hút 180.250 lượt tương tác, hơn 03 triệu lượt tiếp cận, đặc biệt có bài viết nhận được hơn 20 nghìn lượt tiếp cận.


Phản hồi

Các tin khác