Đam Rông đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp
Mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được người dân mạnh dạn áp dụng, triển khai.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được người dân mạnh dạn áp dụng, triển khai. (Ảnh: HM)

Là huyện có thế mạnh về nông nghiệp, những năm qua, huyện Đam Rông xác định rõ nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực để thoát nghèo. Năm 2019, huyện đã xây dựng Nghị quyết số 12 năm 2019 về sản xuất nông nghiệp toàn diện, bền vững, từng bước ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các địa phương, đơn vị đã có kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết 12, nhờ vậy, đến cuối năm 2020, nông nghiệp huyện Đam Rông đã có sự phát triển tương đối toàn diện cả về quy mô, chất lượng và trình độ canh tác. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình độ canh tác của nông hộ, phát huy lợi thế so sánh, tiềm năng của từng tiểu vùng. Vận dụng tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Sản phẩm nông nghiệp địa phương ngày càng đa dạng, giá trị sản xuất năm 2020 đạt trên 1.183 tỷ đồng, tăng gần 58% so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,5%. 

Ngành chăn nuôi đã từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung theo mô hình gia trại, trang trại. Xuất hiện nhiều mô hình kinh tế gia đình, kinh tế trang trại ứng dụng công nghệ cao, đang từng bước khẳng định là hướng đi mới của địa phương.

Đặc biệt, với sự phát triển của khoa học công nghệ, những năm gần đây, người dân huyện Đam Rông đang tích cực chuyển đổi dần sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay toàn huyện đã có 500 ha được áp dụng từ 1 đến 3 tiêu chí ứng dụng công nghệ trong sản xuất sản xuất. 

Hiện nay toàn huyện Đam Rông có 16,6 ha sản xuất trong nhà kính, 60ha diện tích nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Các loại cây trồng được áp dụng công nghệ cao ở Đam Rông hiện nay chủ yếu là: cà phê, cây ăn trái, dâu tằm, rau đậu thương phẩm. Ngành nông nghiệp huyện Đam Rông đang tích cực hỗ trợ người dân về vốn, giống cây trồng và kỹ thuật để giúp bà con tiếp tục chuyển đổi các diện tích vườn tạp và cây trồng kém hiệu quả sang sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao từ đó nâng cao năng suất và thu nhập.

Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực; cùng với Nghị quyết 12 năm 2019, huyện Đam Rông đã có những kế hoạch cụ thể đầu tư cũng như kêu gọi nguồn lực để khắc phục những khó khăn, phát triển ngành nông nghiệp của địa phương.

Cấp ủy, địa phương, đơn vị trong huyện xác định tiếp tục tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục những khó khăn tồn tại, bám sát thực tiễn triển khai nội dung của Nghị quyết 12 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; xây dựng phương án cụ thể trong đó có kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong đó chú trọng xây dựng thành công các mô hình điểm nhằm lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Chính quyền địa phương tiếp tục song ngành nông nghiệp cũng như chính quyền các xã cần khơi dậy ý thực tự giác, ý chí vươn lên làm giàu trong Nhân dân, đưa ngành nông nghiệp thực sự là ngành kinh tế chủ lực đưa huyện Đam Rông phát triển.


Phản hồi

Các tin khác