Để Nghị quyết có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương (Ảnh: QH)

Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương (Ảnh: HB)

Ngày 10/11, tại Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo dự thảo kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VXII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo việc tiếp thu hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Chương trình đầu tư nâng cấp mạng lưới đường tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VXII phải làm cho các đối tượng học tập hiểu lâu, nhớ sâu và có sự chuyển biến về nhận thức, tư duy. Việc quán triệt Nghị quyết phải tập trung vào những vấn đề cốt lõi, trọng tâm, trọng điểm, nhất là những nội dung mới, nhiệm vụ mới và gắn chặt với thực tiễn của từng địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng nêu rõ: Cấp ủy các cấp không tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết lồng ghép với hội nghị Ban Chấp hành và phải đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VXII. Đồng thời, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân trong các khu, cụm công nghiệp. Cấp ủy cấp huyện cần mở rộng đối tượng học tập để Nghị quyết có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Thêm vào đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu cần khẩn trương hoàn thành các đề án có tính khả thi cao để tập trung triển khai thực hiện. Các huyện phải có kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và bám sát định hướng, mục tiêu của tỉnh, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện kế hoạch, Chương trình hành động để thực hiện…

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng hình thức trực tiếp ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở, chi bộ. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt. Sau hội nghị, các đại biểu phải viết tay bài thu hoạch và nộp theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ tổ chức các hội nghị thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cựu sĩ quan quân đội, công an cao cấp, đội ngũ doanh nhân trong tỉnh. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm nay.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã đánh giá kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất