Đồng Tháp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Toàn cảnh hội nghị.(Ảnh:dongthap.gov.vn)

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: dongthap.gov.vn)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), các cấp uỷ, tổ chức đảng đã kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết, có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá thông qua việc gợi ý kiểm điểm sâu hằng năm, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong 05 năm qua, có 9.429 lượt tập thể, 274.332 lượt cá nhân được tổ chức kiểm điểm, đánh giá theo quy định; trong đó có 228 lượt tập thể và 314 lượt cá nhân được gợi ý kiểm điểm sâu.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đi vào chiều sâu; nhận thức của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực; nhận diện rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ để phòng, chống và từng bước đẩy lùi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nêu lên một số hạn chế còn tồn tại, đó là việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý, giáo dục, kiểm tra của một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu, chưa thực sự nêu gương...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của cấp ủy, chính quyền, địa phương đơn vị thời gian qua.

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên, liên tục; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong cũng yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; thường xuyên kiểm điểm phê bình và tự phê bình; tiếp tục chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm sâu sắc các đơn vị, địa phương có những vấn đề phát sinh trong thực hiện Nghị quyết; tham mưu tốt hơn công tác cán bộ; phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan. Ngoài ra, cần nắm chắc tình hình sản xuất của bà con nhân dân để chủ động có giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ nông sản./.


Phản hồi

Các tin khác