Bình Dương: Phát triển khu công nghiệp xanh, bền vững
Bình Dương tiếp tục xây dựng phát triển các KCN theo hướng xanh, công nghệ cao. Trong ảnh: VSIP, khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

VSIP, khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Theo đó, tỉnh đã tập trung thu hút nguồn lực đầu tư, xây dựng phát triển hạ tầng các KCN theo hướng hiện đại, đồng bộ, xử lý triệt để nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong KCN tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường. Nhiều KCN được xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, trở thành kiểu mẫu của cả nước, mang dấu ấn và thương hiệu Bình Dương. Cùng với việc nhà đầu tư luôn nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ công nghiệp, chính quyền tỉnh luôn kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, cũng như các dịch vụ một cửa trong các KCN.

 Để phát triển công nghiệp bền vững, tạo bước đột phá sản xuất, hạ tầng mang tính nền tảng cho việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư có giá trị gia tăng cao, tạo tiền đề cho sản xuất công nghệ cao, Bình Dương đã triển khai xây dựng Đề án “Vùng đổi mới sáng tạo”, trong đó xây dựng KCN khoa học công nghệ tại Bàu Bàng. Theo đề án, trong giai đoạn mới, Bình Dương định vị một phân khúc mới, đó là phát triển công nghiệp gắn liền với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 Để công nghiệp phát triển bền vững, là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn các nhà đầu tư, thời gian qua tỉnh đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh việc tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bình Dương đã tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các tập đoàn lớn, uy tín và có thương hiệu hợp tác, đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghiệp 4.0./.

Phản hồi

Các tin khác