Hòa Bình nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Hòa Bình những ngày này, cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đều tích cực thi đua lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Các cấp, các ngành, các tổ chức Đảng đều chủ động lồng ghép tuyên truyền về những kết quả của Đại hội; nhất là những điểm mới, những nội dung sát với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương. Bà Nguyễn Thị Phương, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) chia sẻ, mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ sở chúng tôi những ngày qua thường xuyên trao đổi, thảo luận và thống nhất nhận thức về những chủ trương, đường lối của Đảng. đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện, đưa nội dung Nghị quyết các cấp có trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Ngay sau Đại hội XIII, các cấp đã tích cực tuyên truyền về thành công của Đại hội, về những quyết sách mà Đại hội đã thông qua... góp phần nhân lên niềm vui về thành công của Đại hội; tăng cường xây dựng khối đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, cùng tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Tuổi trẻ Hòa Bình đẩy mạnh huy động nguồn lực nhằm chung tay hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai . (Ảnh: TT).

Còn tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình), để lan tỏa tinh thần Đại hội tới đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương, công tác tuyên truyền đã được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, tân Bí thư Huyện ủy Kim Bôi chia sẻ, ngay sau thành công của Đại hội, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, qua đó giúp sớm lan tỏa những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Mục tiêu là từng bước làm cho mọi người dân nắm, hiểu và tạo sự đồng thuận nhất trí cao; khơi dậy sức mạnh để phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết ngay từ những tháng đầu, năm đầu.

Là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát động các phong trào thi đua đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, nhất là các ngành nghề có lợi thế, phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi để cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin sâu sắc của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới. Cựu chiến binh Quách Văn Toàn ở phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình bày tỏ: “Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề cập những vấn đề khá đầy đủ, toàn diện. Tôi thấy rằng, một trong những điểm mới được đề cập trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính là việc xác định khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam. Tôi cũng rất đồng tình, tâm đắc với với khẳng định, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Đại hội: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Bởi có như vậy, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng mới thực sự có ý nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng và từng cán bộ, đảng viên”.

Có thể thấy dù gặp phải không ít khó khăn, nhất là những tác động tiêu cực do dịch bệnh COVID-19, nhưng với ý chí và niềm tin chính trị, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã và đang tập trung thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác