Kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Sáng 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngày 23/2, dự kiến chương trình kỳ họp đã được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Đến nay, đa số các ý kiến nhất trí với dự kiến chương trình; một số ý kiến khác đề nghị cụ thể về nội dung và điều chỉnh thời gian.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11.  (Ảnh: QH)

Theo Tổng Thư ký, nên tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị Chính phủ đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng các gói hỗ trợ, đưa ra các giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn, dài hạn nếu tình hình dịch bệnh phức tạp, kéo dài và đề cập trong Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020.

Tăng thời gian thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước (dự kiến chương trình đã bố trí tăng 0,5 ngày).

Tổng Thư ký đề nghị không tiếp thu ý kiến đề nghị bố trí thảo luận ở hội trường 02 báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, để thực hiện nguyên tắc làm việc (quyết định theo đa số) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến chương trình đã bố trí việc miễn nhiệm và bầu nhân sự thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiến hành theo 03 đợt:  Chủ tịch Quốc hội,  một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số ủy viên Ủy  ban Thường vụ Quốc hội để luôn bảo đảm số lượng cần thiết thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, hiện nay, các cơ quan hữu quan đã và đang khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện tài liệu của các nội dung và gửi đến đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội đã chủ động triển khai và phối hợp với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ công tác phục vụ kỳ họp; trong đó đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các phương án bảo đảm phòng, chống dịch phục vụ kỳ họp (kể cả việc xét nghiệm SARS-CoV-2)...

Theo dự kiến. tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 12 ngày, khai mạc ngày 24/3, bế mạc ngày 8/4, dự phòng ngày 9/4/2021. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để kiện toàn các chức danh lãnh đạo./

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất