Bến Tre phát động phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” ​giai đoạn 2020 - 2025

Qua phong trào thi đua nhằm động viên toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 được triển khai theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”:

“Hai chân” gồm: Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, với các nội dung thi đua: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; rèn luyện người đảng viên, công chức tiêu biểu; nâng cao hiệu lực - hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng chính quyền điện tử...

Thứ hai là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, với các nội dung thi đua: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực; giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ; xây dựng gia đình, dòng họ học tập; các phong trào thi đua trong ngành giáo dục, y tế; xây dựng địa phương, cơ quan xanh - sạch - an toàn; xây dựng địa phương, cơ quan, trường học đảm bảo an toàn và an ninh trật tự.

Một góc trung tâm thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.(Ảnh:nhandan.com.vn)

“Ba mũi” tập trung vào ba nhiệm vụ đột phá, gồm:

Mũi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gồm các nội dung thi đua: Cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ; sáng kiến thực hiện công vụ nhanh, hiệu quả; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính vào top 20 cả nước.

Mũi huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, gồm các nội dung thi đua: Giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án; trữ nước mưa, nước ngọt, xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; xây dựng giao thông nông thôn; phát triển giao thông kết nối nội bộ; phát triển các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển.

Mũi phát triển nguồn nhân lực, gồm các nội dung thi đua: Công chức - viên chức học tập, nâng cao trình độ; chuyên nghiệp, tăng năng suất; đổi mới công nghệ, thiết bị trong sản xuất; áp dụng mô hình quản lý tiên tiến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị, từng tổ chức đảng, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thực hiện gắn với phong trào thi đua của ngành và việc thực hiện Nghị quyết đơn vị, địa phương mình. Trong từng nội dung thi đua, chọn điển hình để phát động thi đua và nhân rộng theo phương châm: “Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi, tiến hành sơ kết, khen thưởng gắn với trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”; nhân tố khen thưởng phải xứng đáng, tạo được động lực thi đua; có thể khen thưởng đột xuất đối với các thành tích xuất sắc. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát động trong toàn lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng những hành động cụ thể thiết thực, hiệu quả…

Phản hồi

Các tin khác