Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Quyết tâm chính trị cao để hoàn thành các nhóm chỉ tiêu 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh đã nỗ lực, quyết tâm chính trị cao để hoàn thành các nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra. Đặc biệt là giai đoạn từ tháng 9/2018, sau khi thành lập Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Cục Thuế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, do đó công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) hằng năm đều đạt và vượt dự toán.

Số thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 đạt 137.515 tỷ đồng, bằng 1,9 lần thu NSNN nhiệm kỳ trước, góp phần quan trọng đưa số thu NSNN của Quảng Ninh đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Cùng với kết quả thu NSNN, Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh luôn quan tâm chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý được người nộp thuế ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2016-2018, Cục Thuế luôn nằm trong top những sở, ngành dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của tỉnh (trong đó, năm 2016 đứng thứ 01/15 sở, ngành trong tỉnh).

Đồng thời, Đảng bộ Cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, cải cách hiện đại hóa ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: hỗ trợ tại cơ quan Thuế, qua điện thoại; bằng văn bản hướng dẫn; đăng tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ qua email cho người nộp thuế. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai hóa đơn điện tử, khen thưởng các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Kết quả, từ năm 2015 đến hết năm 2019, toàn Cục đã tổ chức 205 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, đối thoại về chính sách thuế với sự tham dự của 22.032 lượt người nộp thuế; tổ chức 10 buổi hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế tại địa bàn cấp huyện cho gần 500 người nộp thuế có vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính thuế; tổ chức tiếp xúc và đối thoại về chính sách thuế và hóa đơn điện tử dưới hình thức “cafe doanh nhân” với sự tham dự của gần 300 người nộp thuế; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 6 buổi tiếp xúc vận động cá nhân kinh doanh thành lập doanh nghiệp với sự tham dự của 680 hộ, cá nhân kinh doanh. Hỗ trợ tại cơ quan Thuế 9.329 lượt người nộp thuế, qua điện thoại cho 10.650 lượt người nộp thuế; ban hành 941 văn bản hướng dẫn chính sách thuế; đăng 2.012 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ qua email 170 lần gửi cho 1.562.168 lượt người nộp thuế…

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Đảng ủy Cục Thuế đã chi đạo các chi bộ quán triệt, lãnh đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế nhanh chóng và thuận lợi. Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra luôn được các đơn vị trong toàn Cục chú trọng ngay từ bước chuẩn bị thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, theo đó triển khai phân tích chuyên sâu để lựa chọn các nội dung trọng tâm cần thanh tra, kiểm tra. Đề nghị người nộp thuế cung cấp các thông tin theo quy định qua hòm thư điện tử (trừ các thông tin, tài liệu mà người nộp thuế đã kê khai với cơ quan thuế) để đảm bảo rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế không quá 10 giờ.

Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn bộ máy, tổ chức theo tinh thần của Trung ương và của Bộ Tài chính, thời gian qua, Đảng ủy Cục Thuế đã quyết liệt lãnh đạo triển khai hiệu quả. Theo đó, Cục Thuế đã giảm 50% số Chi cục Thuế (từ 14 Chi cục Thuế xuống còn 7 Chi cục Thuế), giảm 34 Đội (từ 93 Đội xuống còn 59 Đội); tổ chức bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Với tinh thần công tâm, minh bạch, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của cấp trên, nên công chức và người lao động tại Cục Thuế Quảng Ninh an tâm công tác, không có đơn thư khiếu nại liên quan đến sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế. Đặc biệt, không phát sinh thêm thủ tục hành chính về thuế gây phiền hà cho người nộp thuế.

Luôn chú trọng công tác Đảng

Song hành cùng việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh luôn được đánh giá là điểm sáng. Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh không ngừng kiện toàn, lớn mạnh về mọi mặt. Hiện nay, Đảng bộ Cục Thuế có 524 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi, đảng bộ cơ sở. Đảng bộ thường xuyên duy trì sinh hoạt, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung sinh hoạt theo đúng hướng dẫn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; giáo dục đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị.

Theo đó, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan Cục Thuế đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên...

Bên cạnh đó, Đảng uỷ cơ quan Cục Thuế đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng uỷ cấp trên, bám sát tình hình thực tiễn, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của ngành. Đảng uỷ đã cùng lãnh đạo Cục Thuế đã xây dựng Quy chế phối hợp công tác trên tinh thần phân rõ trách nhiệm và tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững và xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh.

Cùng với đó, Đảng uỷ và các cấp uỷ, chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, đảng viên; nắm bắt, phản ánh kịp thời với cấp uỷ, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị giải quyết các vấn đề tư tưởng phát sinh trong công chức, đảng viên; tăng cường đối thoại trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn; tập trung giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cơ quan, đơn vị...

Trên cơ sở nền tảng vững chắc đã được tạo dựng, Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh đặt mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ Cục Thuế trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”. Trong thời gian tới, Đảng bộ Cục thuế Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các mặt công tác; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cấp ủy và của đội ngũ công chức, đảng viên; chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức thuế có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác