Hưng Yên tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX
(Ảnh: Báo Hưng Yên)

Chương trình diễn ra vào tối 26/10 với những tiết mục đặc sắc, chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tiêu biểu như: Vinh quang Việt Nam; Đảng là cuộc sống của tôi; Người là niềm tin tất thắng; Tình khúc Nguyệt Hồ; Hưng Yên trên đường đổi mới…

Chương trình nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trước đó, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 26/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, xác định 19 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xác định tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung ương đề ra, đẩy mạnh ba khâu đột phá của tỉnh; đồng thời xác định 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, về quốc phòng an ninh, về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đến năm 2030 xây dựng Hưng Yên giàu, đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; GRDP bình quân đầu người trong nhóm dẫn đầu cả nước, đạt hơn 8.500 USD/người; nền kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; có các khu đô thị lớn, nông thôn mới kiểu mẫu; nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.

Phản hồi

Các tin khác