Khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường và giàu mạnh

Đó là chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Trường với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khi trao đổi về những kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Trường (Ảnh: BT)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Trường (Ảnh: BT)

Phóng viên (PV): Nhân dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra, nhìn lại hơn 75 năm hình thành và phát triển của ngành NN&PTNT và đặc biệt qua 5 năm (2016-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xin đồng chí cho biết về những kết quả đạt được của ngành?

Đồng chí Nguyễn Văn Trường: Khi nói về ngành Nông nghiệp với tư cách là một ngành sản xuất thì có thể khẳng định, đây là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng bởi đây là nơi cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho nhân dân và là một trong những ngành sản xuất bao chứa trong đó nhiều lao động nhất và cũng là ngành sản xuất mà nhìn sâu xa trong lịch sử là cội nguồn văn minh của đất nước và hình thành nên nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam. Nông nghiệp có vai trò đặc biệt trong quá trình hình thành đất nước, vừa là dựng nước vừa là giữ nước.

Hơn 75 năm qua, kể từ ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Bộ Canh Nông và bây giờ là Bộ NN&PTNT, Bộ đã có những bước tiến rất dài. Trước đây, sản xuất nông nghiệp để phục vụ cho công cuộc kháng chiến kiến quốc và hiện nay là công cuộc sản xuất nông nghiệp phục vụ cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Có thể nói đóng góp của ngành nông nghiệp cho quá trình phát triển đất nước là vô cùng to lớn, ở đó thể hiện tầm nhìn của Đảng và Bác Hồ trong việc hoạch định ngay những bước đi đầu tiên để củng cố sản xuất nền nông nghiệp.

Gần đây và đặc biệt qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành Nông nghiệp đã có sự phát triển rất mạnh mẽ. Thứ nhất, trong 5 năm qua, thấm nhuần tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ đã đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng bộ Bộ thực sự trong sạch cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để tạo lập một Đảng bộ Bộ, một Bộ, ngành thực sự trách nhiệm và kiến tạo vì sự phát triển bền vững.

Bốn giá trị về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được củng cố ở mỗi cơ sở đảng, đến mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ thực sự là những người dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm trước nhân dân và đất nước. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức của Bộ thể hiện tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm trước công việc, có đạo đức công vụ.

Đáng chú ý là tinh thần vượt khó - đây là thành công lớn của ngành và Đảng bộ trong 5 năm qua. Không có tinh thần vượt khó, mạnh mẽ thì ngành nông nghiệp của chúng ta không đạt được kết quả lớn như vậy.

Thứ hai là với tinh thần trách nhiệm, Bộ đã đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại và phát triển bền vững. Từ đó phát huy lợi thế của từng vùng miền, từng loại cây trồng, vật nuôi để nâng cao giá trị gia tăng và vận hành theo cơ chế thị trường. Chúng ta không sản xuất bằng mọi giá nữa mà sản xuất theo tín hiệu của thị trường, đảm bảo hài hòa để không bị xuất hiện tình trạng được mùa mất giá hay khó tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, nông sản của nước ta đã từng bước được nâng cao về chất lượng, đáp ứng được niềm tin của người tiêu dùng trong nước, đồng thời đáp ứng được nhu cầu và tiêu chuẩn rất cao của nhiều thị trường trên thế giới như Nhật Bản, EU, Bắc Mỹ, Úc,…

Trên cơ sở cơ cấu lại, rất nhiều nhiệm vụ của ngành đã được triển khai. Chính từ việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường, từ năm 2015-2020, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 2,62% (kế hoạch đề ra là 2,6-2,9%). Đây là tốc độ tăng trưởng tương đối tốt.

Thêm nữa, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam tăng từng năm và tăng nhanh với quy mô lớn. Năm năm qua, nông sản của Việt Nam đã xuất khẩu được 219,7 tỷ USD, trung bình đạt 36,63 tỷ USD/năm và là ngành xuất siêu lớn có thặng dư thương mại, giúp chúng ta có nguồn dự trữ ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, chúng ta có 10 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, và trong số đó có 6 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD gồm: tôm, gạo, cà phê, điều, đồ gỗ,…

Về tỷ lệ che phủ rừng, Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 42% và ngành NN&PTNT đã phấn đấu đạt.

Đáng chú ý là triển khai xây dựng nông thôn mới, ngành NN&PTNT đã đạt được thành công lớn, vượt chỉ tiêu mà Quốc hội giao gần 2 năm khi kết thúc năm 2020, chúng ta có 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã tạo ra được phong trào rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân trên mọi miền tổ quốc, để từ đó góp phần xây dựng những miền quê đáng sống và làm thay đổi về chất của đời sống cư dân nông thôn và tạo lập được một hình ảnh Việt Nam tươi đẹp.

Ngoài ra, trong 5 năm qua, Bộ NN&PTNT đã tham mưu và trình Quốc hội xây dựng mới và sửa đổi đến 9 Luật để phục vụ cho phát triển ngành, thể hiện quyết tâm tạo lập hành lang pháp lý theo đúng tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra về khâu đột phá thể chế. Bộ NN&PTNT rất chú ý về vấn đề này, vì thế, sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong ngành đạt được nhiều kết quả cao.

PV: Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của cả nước, vậy đồng chí cho biết cán bộ, đảng viên ngành NN&PTNT có những gửi gắm và kỳ vọng gì ở Đại hội lần này của Đảng!

Đồng chí Nguyễn Văn Trường: Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện lớn, cá nhân tôi và nhiều đồng chí khác thực sự tâm đắc và rất đồng tình với nhận định khái quát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đã được văn kiện Đại hội XIII khẳng định là: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hiện nay, vị thế và tiềm lực của quốc gia được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng được khẳng định.

Nếu nhìn vào lịch sử 90 năm của Đảng, thì giai đoạn mà chúng ta cố kết được lòng dân, phát huy được mạnh mẽ lòng dân là giai đoạn chúng ta kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ năm 1975 đến nay thì có thể khẳng định đây là giai đoạn đỉnh cao của ý Đảng lòng dân, thời điểm rất đặc biệt, chúng ta không chỉ có tiềm lực kinh tế được gia tăng, vị thế quốc gia dân tộc ngày càng tốt hơn và hiện nay chúng ta có cả lòng người hướng về Đảng.

Công cuộc lãnh đạo của Đảng trong 5 năm qua về phòng chống tham nhũng, lãnh đạo Nhân dân thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt ứng phó với dịch COVID-19 thể hiện năng lực cầm quyền xuất sắc của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng đang diễn ra, niềm tin và khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường và giàu mạnh là kỳ vọng thường trực trong đông đảo cán bộ, đảng viên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các tầng lớp nhân dân.

Tôi cho rằng, với quy luật “lượng đổi thì chất đổi”, khi “lượng” tích tụ đủ lớn thì sẽ thay đổi về “chất”. Và Đại hội XIII của Đảng sẽ đánh dấu sự chuyển đổi về “chất” để chúng ta tạo lập một quá trình tăng trưởng bền vững mới. Đó là một kỳ vọng lớn của cán bộ, đảng viên.

Từ Đại hội này, từ cuộc sống, cán bộ, đảng viên mong muốn Đảng hiệu triệu lòng người, triệu người về một mối, kể cả người dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Thứ nữa, mong muốn Đảng dành sự quan tâm đầu tư lớn hơn cho ngành NN&PTNT. Đây là yêu cầu khách quan vì Nông nghiệp là ngành kinh tế đặc biệt, có vai trò vị trí rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Tuy vậy, điều kiện của ngành Nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.

Với điều kiện phát triển như hiện nay, ngành Nông nghiệp cần được quan tâm hơn nữa. Nông nghiệp cần được đầu tư bài bản hơn và được quan tâm toàn diện hơn, tạo sự cân bằng giữa đô thị và nông thôn và điều này sẽ giúp giảm áp lực cho đô thị và về lâu dài chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm và quá tải ở đô thị.

Chúng tôi cũng mong muốn có những chính sách để phát huy tiềm năng của con người Việt Nam. Người Việt Nam được coi là dân tộc thông minh, nếu chưa thấy được điều này thì chúng ta chưa hoạch định được chính sách đúng. Cần xây dựng được cơ chế chính sách để phát huy được tiềm năng con người, nhất là những người hiền tài. Phải nhận ra người hiền tài để trọng dụng.

Thứ nữa là cần kiên trì chống tham nhũng, chống tiêu cực và chống cả lãng phí, dẹp bỏ được lối sống xa hoa, lối sống hưởng thụ, hưởng lạc của một bộ phận, cán bộ đảng viên có chức vụ. Bởi một cán bộ mà sống cuộc đời hưởng lạc, xa hoa là tự tách biệt Đảng với Nhân dân, làm cho hình ảnh của Đảng bị méo mó đi. Do vậy, cần phải đồng thời giải quyết được các vấn đề trên.

Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại và hội nhập để kiến tạo không gian hòa bình, hợp pháp để chúng ta giảm đi nguy cơ rủi ro về xung đột, kiên quyết không để xảy ra xung đột, vấn đề căng thẳng vì chúng ta thấm thía những mất mát, tổn thất của chiến tranh. Đồng thời, kiên trì đường lối đối ngoại không làm hại đến lợi ích quốc gia dân tộc nhưng không tạo ra hằn thù để tạo ra tình thế khó khăn.

Đồng thời, cần làm tốt về chính sách an sinh và đặc biệt là phúc lợi, cần đặc biệt quan tâm làm tốt điều này.

PV: Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đi vào cuộc sống và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ III, ngành NN&PTNT sẽ tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Trường: Sau khi Đại hội XIII của Đảng kết thúc, Ban cán sự Đảng và Đảng bộ Bộ sẽ dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ. Tất cả các đảng viên của Đảng bộ Bộ nắm bắt một cách cụ thể và đầy đủ tinh thần của Đại hội XIII. Trên cơ sở đó, Bộ cũng như mỗi cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và mỗi nội dung của Nghị quyết sẽ được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, nhất là với những nhiệm vụ mà Đảng nêu ra cho Bộ và ngành NN&PTNT trong thời gian tới.

Thứ nữa, Ban cán sự Đảng và Đảng bộ Bộ sẽ tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng Đảng, bởi Đại hội XIII của Đảng khẳng định đây tiếp tục là nhiệm vụ then chốt. Trên tinh thần đó, Đảng ủy Bộ sẽ xây dựng 4 Nghị quyết chuyên đề để thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ bộ và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bởi đây chính là không gian gần nhất để quản lý, định hướng, giáo dục, nắm bắt tư tưởng của đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ sẽ xây dựng Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để củng cố về tư tưởng, về chính trị, về đạo đức, về lối sống và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và ở mỗi cấp ủy Đảng.

Nghị quyết thứ ba chúng tôi dự kiến nghiên cứu để ban hành, đó là Nâng cao chất lượng cán bộ cấp ủy trong Đảng bộ Bộ bởi tinh thần của Đại hội XIII đề ra thêm một nội hàm về làm tốt công tác cán bộ. Chính vì vậy, chúng tôi xây dựng Nghị quyết này chính là trên cơ sở theo tinh thần mới của Đại hội XIII. Chúng tôi thấy rằng, cán bộ mà tốt thì tổ chức sẽ tốt lên.

Thứ nữa là Nghị quyết về Nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa công sở tại mỗi cơ quan, đơn vị của Bộ. Vấn đề này cần nhìn nhận rộng ra, đó không chỉ đơn thuần là thể thao, văn nghệ mà là con người, là trách nhiệm, sự phối hợp giữa công chức này với công chức khác, đảng viên này với đảng viên khác,… Đặc biệt là yêu cầu đoàn kết, gắn bó với đơn vị mình, có khát vọng cùng với tập thể đưa ngành cùng phát triển, đi lên.

Tôi tin nếu ngành NN&PTNT làm tốt được 4 Nghị quyết này sẽ tạo ra được một sự chuyển đổi rất căn bản, từ tổ chức Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức về ý thức trách nhiệm của người đảng viên cũng như ý thức trách nhiệm của người cán bộ trong thực thi công vụ và tham gia xây dựng tổ chức của mình.

Sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ sẽ cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đại hội trong 5 năm tới đến các cơ quan đơn vị thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm và các giải pháp cho từng năm và sẽ kiểm điểm theo từng năm để đảm bảo rằng đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII, những chỉ tiêu về phát triển ngành được đảm bảo thực hiện. Với việc bám sát vào thực tiễn, dự báo tốt tình hình và năng động sáng tạo trong quá trình triển khai, chúng tôi tin rằng kết quả của ngành NN&PTNT sẽ đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của Đại hội, của Đảng đề ra đối với ngành.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí!./.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất