Nhân dân cả nước hướng về Đại hội XIII của Đảng
Ông Đào Lai, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Biển Hồ (TP. Pleiku)

Ông Đào Lai, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Biển Hồ (TP. Pleiku)

Như bao người dân trên cả nước, ông Đào Lai, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Biển Hồ (TP. Pleiku), tỉnh Gia Lai, đặc biệt quan tâm tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ở tuổi 80, được chứng kiến những đổi thay của đất nước, ông Lai bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Ông cho rằng, kết quả đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách. Đặc biệt, nhờ có chủ trương đúng đắn của Đảng mà đời sống của người dân nói chung, người dân nông thôn nói riêng ngày càng được cải thiện và nâng cao. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lai đặc biệt đặt kỳ vọng vào việc lựa chọn nhân sự khóa mới. Ông vô cùng tâm đắc với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Ông cho rằng: “Nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết các công việc mang tầm chiến lược. Vì vậy, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ thật sự đủ tâm, đủ tầm, hết lòng vì nước, vì dân. Bên cạnh đó, tôi mong rằng Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá cho 5 năm tới và giai đoạn tiếp theo. Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ có những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới”.

Bí thư Ðảng ủy xã Sín Chải Thào A Nhè (bên trái) dự buổi sinh hoạt chi bộ tại bản Sín Chải.

Bí thư Ðảng ủy xã Sín Chải Thào A Nhè (bên trái) dự buổi sinh hoạt chi bộ tại bản Sín Chải.

Việc cán bộ, đảng viên, nhân dân kỳ vọng Ðại hội lần này sẽ lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước; đưa ra được những định hướng, quyết sách để tạo đột phá đưa đất nước ngày càng phát triển vững mạnh được thể hiện ở nhiều địa phương. Tại huyện vùng cao Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cán bộ đảng viên và nhân dân rất tin tưởng và kỳ vọng về Ðại hội, mong muốn Ðại hội lần này sẽ tiếp tục có những nghị quyết phù hợp để người dân vùng sâu, vùng xa vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Thào A Nhè, Bí thư Ðảng ủy xã Sín Chải chia sẻ: "Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã mong muốn Ðại hội XIII của Ðảng lần này sẽ lựa chọn ra đội ngũ cán bộ cấp cao đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Ðồng thời quan tâm, đưa ra được nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với đời sống dân sinh của người dân vùng cao; đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo động lực để người dân vùng cao trong huyện vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội những địa bàn khó khăn, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, vùng núi và miền xuôi".  

Bên cạnh công tác nhân sự, cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Nhiều người cho rằng, đại hội lần này cần nhìn nhận một cách khách quan, nghiêm túc những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, từ đó có những chủ trương, giải pháp đúng đắn, cụ thể hơn, quyết liệt hơn trong việc lãnh đạo đất nước. 

Ông Pờ Xuân Chừ, dân tộc Hà Nhì, người có uy tín tại bản Tả Ló San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Ông Pờ Xuân Chừ, dân tộc Hà Nhì, người có uy tín tại bản Tả Ló San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Ông Pờ Xuân Chừ, dân tộc Hà Nhì, người có uy tín tại bản Tả Ló San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chia sẻ: "Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của những kỳ đại hội trước. Các đại biểu sẽ đồng sức, đồng lòng thảo luận, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá và chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

Tôi được biết, trong Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, nhấn mạnh, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, do vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ.

Là một cư dân sinh sống nhiều năm trên địa bàn biên giới, tôi rất mong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách sáng suốt, phù hợp để phát triển vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi. Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, tôi xin đề xuất Đảng, Nhà nước tăng cường huy động các nguồn lực cho chính sách an sinh xã hội, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ an sinh xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn". 

Ông Hồ Văn Rê, dân tộc Vân Kiều, thôn Ra Rây, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Ông Hồ Văn Rê, dân tộc Vân Kiều, thôn Ra Rây, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Ông Hồ Văn Rê, dân tộc Vân Kiều, thôn Ra Rây, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bày tỏ: "Bản thân tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần này. Tôi mong muốn đại hội sẽ bầu ra những đồng chí có đức, có tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để lãnh đạo đưa đất nước ta ngày một phát triển, đời sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, xã Ba Nang đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trên mọi mặt của đời sống xã hội nhờ vào những nghị quyết đúng đắn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Vui mừng trước những dấu ấn đậm nét đó, cán bộ và người dân xã Ba Nang bày tỏ kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục ổn định chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở, quan tâm hơn nữa đến đời sống nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo".

Bà Keo Ônl, dân tộc Khmer, người có uy tín tại ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Bà Keo Ônl, dân tộc Khmer, người có uy tín tại ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Bà Keo Ônl, dân tộc Khmer, người có uy tín tại ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh: "Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp Bố Lớn đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm hy vọng lớn lao. Chúng tôi mong muốn, đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo thêm xung lực mạnh mẽ để đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong giai đoạn phát triển mới.

Ở xã Hòa Hội giờ đây, nhiều con đường bê tông được trải rộng đến tận ấp, khu; nhiều mô hình kinh tế mới đang phát triển... Chúng tôi đã và đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới. Có được thành quả này chính là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như sự đồng lòng, chung sức của bà con nhân dân trên địa bàn. Do vậy, chúng tôi mong muốn, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho nhân dân và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, để lan tỏa ra toàn xã hội".

Ông Vàng A Chỉnh, dân tộc Mông, Trưởng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Ông Vàng A Chỉnh, dân tộc Mông, Trưởng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Ông Vàng A Chỉnh, dân tộc Mông, Trưởng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu:" Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, được nhân dân cả nước mong chờ và đón nhận. Bản thân tôi, một trưởng bản người dân tộc Mông sống trên miền núi cao, là cư dân biên giới, tôi luôn mong muốn Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những nhân sự tiêu biểu, xuất sắc, đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Qua theo dõi trên ti vi, đài báo, bản thân tôi thấy rằng, việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới là rất hệ trọng và lần này Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Tôi luôn tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công rực rỡ".

Già làng Ta Ngôn Lăng, ở thôn G’Lao, xã Gary, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Già làng Ta Ngôn Lăng, ở thôn G’Lao, xã Gary, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Già làng Ta Ngôn Lăng, ở thôn G’Lao, xã Gary, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bày tỏ kỳ vọng:" Là đảng viên có 35 năm tuổi Đảng, tôi cũng như cử tri trong cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin tưởng và kỳ vọng rất lớn. Ở tận nơi biên giới xa xôi này, chúng tôi chỉ có thể theo dõi đại hội qua ti vi hoặc radio. Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội nhấn mạnh nội dung “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện”, bởi vậy, tôi mong muốn, Đại hội Đảng lần này sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước. Đó phải là những người tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, qua đó, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước".

Ông Tẩn Chin Lùng, Chủ tịch UBND xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu:

Ông Tẩn Chin Lùng, Chủ tịch UBND xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu:

Ông Tẩn Chin Lùng, Chủ tịch UBND xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bày tỏ: "Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các chương trình, dự án để phát triển kinh tế-xã hội của xã Mồ Sì San được triển khai nghiêm túc và đạt được nhiều tín hiệu tích cực. Điều đó đã tạo động lực phát triển mới cho Mồ Sì San và giúp bà con có cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 17 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 62,7% năm 2015 xuống còn 35,19% năm 2020. Toàn xã có 185ha lúa mùa, 143ha ngô, đạt 100% kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực. Ngoài ra, nhân dân trong xã cũng trồng thêm các loại cây như: Lạc, đậu tương, rau màu, cây hoa quả ôn đới, cây dược liệu. Diện mạo nông thôn của xã cũng thay đổi với 100% đường đến các bản được bê tông hóa, điện lưới quốc gia phủ sóng 98% số hộ; hệ thống cơ sở vật chất các trường học được nâng cấp... Để có được những đổi thay tích cực đó, là nhờ những chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của Đảng, Nhà nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mồ Sì San một lòng tin tưởng và hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi mong rằng, đại hội sẽ đề ra những quyết sách quan tâm đầu tư nhiều hơn đến vùng cao, biên giới, tiếp tục có những chủ trương phù hợp để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên giảm nghèo bền vững".

Phản hồi

Các tin khác