Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24-6
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: CHÍ BẢO

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Chí Bảo)

Hội nghị thảo luận chương trình nội dung kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X; nhân sự thành viên các ban của HĐND tỉnh, thư ký kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa X chủ yếu xem xét, quyết định về công tác tổ chức và nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; các nội dung được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền, quy định của pháp luật. Dự kiến kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24-6-2021.

Phát biểu kết thúc phiên họp, đồng chí Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X. Đây là kỳ họp rất quan trọng, mang tính chất quyết định thực hiện thành công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do tính chất quan trọng của kỳ họp này nên công tác chuẩn bị phải chu đáo, với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn cho rằng, đây là kỳ họp chủ yếu xem xét, quyết định về công tác tổ chức và nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, phải được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền, quy định của pháp luật, quy định của Đảng, cần chuẩn bị đầy đủ các công việc có liên quan, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19… để phục vụ tốt cho kỳ họp.

Do đó,Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng triệu tập hội nghị liên tịch với Thường trực UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai kế hoạch kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa X./.

Phản hồi

Các tin khác