Ninh Thuận: Đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua bảo đảm an toàn thực phẩm
Ảnh minh họa (Nguồn: KD)

Ảnh minh họa. (Nguồn: KD)

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 2562/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo cung cấp đến người tiêu dùng sản phẩm, thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, cải thiện chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong sử dụng thực phẩm; tạo thói quen không tiêu dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc, chưa đảm bảo an toàn thực phẩm. Cùng với đó, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Từ đây, phong trào thi đua phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tuyến tỉnh được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ; 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được thanh tra, kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, phấn đấu 85% trở lên số cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

Triển khai phong trào thi đua, Ninh Thuận sẽ tập trung thực hiện việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng; tổ chức tuyên truyền lồng ghép các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đặc biệt, địa phương sẽ tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chợ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Thực hiện và nhân rộng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm; hỗ trợ, xây dựng các điểm giới thiệu và bán các sản phẩm đặc thù, an toàn của tỉnh để phục vụ nhu cầu thực phẩm an toàn cho nhân dân,…

Triển khai phong trào thi đua, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện phong trào thi đua bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 đến từng tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể tỉnh phối hợp triển khai phong trào thi đua đến cơ sở; vận động, tuyên truyền cán bộ, nhân dân hăng hái tham gia thực hiện phong trào thi đua. Ngoài ra, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm  trên địa bàn tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác