Huyện Xuân Lộc cần quan tâm phát triển đảng viên mới

Ngày 9/6, đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã có buổi làm việc với Huyện ủy Xuân Lộc về công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Xuân Lộc có 39 tổ chức cơ sở Đảng, bao gồm 17 chi bộ cơ sở và 22 đảng bộ cơ sở (với 239 chi bộ trực thuộc); 5.782 đảng viên. Đến nay, huyện đã thực hiện nhiều mô hình, như: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện ở 4/15 xã, thị trấn; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở 8/15 xã, thị trấn; Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp ở 47/92 ấp; đồng thời giảm số lượng cấp phó ở một số tổ chức chính trị- xã hội…

Huyện cũng chú trọng công tác quản lý, đánh giá, đào tạo, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, vừa qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%.

D

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường làm việc với Huyện ủy Xuân Lộc. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Xuân Lộc kiến nghị với Tỉnh ủy quan tâm, sớm có kế hoạch tuyển dụng công chức thuộc khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; xem xét chuyển biên chế cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện về LĐLĐ cấp trên quản lý để thuận lợi trong công tác giải quyết chính sách, tiền lương, phụ cấp… cho biên chế của đơn vị này; xem xét lại quy định, hướng dẫn sinh hoạt Đảng của đảng viên là lực lượng công an chính quy và công an bán chuyên trách các xã, phường, thị trấn….

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, tình hình hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Xuân Lộc khá tốt. Số lượng đảng viên bị xóa tên trong 6 tháng qua không nhiều nhưng huyện cần tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Đồng thời, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát chuyên đề để chủ động phòng ngừa sai phạm. Trong kiểm tra, giám sát chú ý ở lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính để đảng viên không có cơ hội vi phạm về lĩnh vực này, góp phần hạn chế thấp nhất đảng viên bị kỷ luật.

Bên cạnh đó, huyện cần đánh giá các mô hình trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã hợp lý chưa hay có những bất cập cần phải tháo gỡ. Huyện cũng cần quan tâm phát triển đảng viên mới, không chỉ đảm bảo về số lượng mà chú trọng về chất lượng, những đảng viên mới được kết nạp phải thực sự tiêu biểu, có sự phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cán bộ, đảng viên phải là tấm gương cho cấp dưới và quần chúng noi theo, qua đó để công tác tuyên truyền mới thực sự có ý nghĩa trong toàn Đảng, toàn dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện coi trọng công tác đánh giá cán bộ, lấy chất lượng hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ và đánh giá bằng sản phẩm công việc cụ thể. Ngoài ra, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ cho địa phương.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường cũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an huyện Xuân Lộc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an huyện Xuân Lộc đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới cần quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ; bố trí công việc khoa học, hợp lý để mọi người yên tâm gắn bó với công việc. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời phát hiện, nhắc nhở những hạn chế, thiếu sót, giúp cán bộ, chiến sĩ không mắc sai phạm dẫn đến phải kỷ luật. Đồng thời, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực công tác của ngành đạt kết quả cao./.

Phản hồi

Các tin khác