Kỳ 5: Thái Bình củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh

Tỉnh ủy Thái Bình đặt nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an toàn xã hội là 1
trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh.

Giữ vững ổn định

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, trong những năm qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức của hệ thống chính trị và toàn dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng lên; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các lực lượng vũ trang của tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp từ cơ sở. Trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông có nhiều tiến bộ. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm có tổ chức và tệ nạn xã hội có chuyển biến tích cực. Đã thực hiện hiệu quả Đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã”. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm; việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phòng ngừa các tệ nạn xã hội được chú trọng; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tăng cường giữ vững ổn định chính trị

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình cũng cho biết, trong bối cảnh hiện nay với tầm nhìn nhiều năm tới, tỉnh đặt quyết tâm cao trong việc củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, Tỉnh ủy quản triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và trên địa bàn toàn tỉnh. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân" vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ thiệt hại do cháy nổ và sự cố tại nạn gây ra.

Người nông dân Thái Bình hăng say lao động, sản xuất trên mảnh đất Thái Bình.

Cùng với đó là kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội. Củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, đặc biệt là tuyến phòng thủ ven biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, thường xuyên chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang; tăng cường phối hợp các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng trong việc nắm và quản lý chắc địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo vệ dân phố, trị an cơ sở và các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh. Chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình, Tỉnh ủy đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn từ nay đến 2025. Trong đó, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được xác định là 1 trọng tâm. Theo nhiệm vụ trọng tâm này, tỉnh thường xuyên củng cố, xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phản hồi

Các tin khác