Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên
12
Khơi dậy tinh thần thi đua trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.(Nguồn: T.Kh)

Ngay sau khi Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ, đơn vị, địa phương chủ động đưa nội dung thực hiện chỉ thị vào chương trình công tác toàn khóa gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Hiện nay, 100% chi bộ, Đảng bộ cơ sở của huyện đều đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt định kỳ. Trong sinh hoạt, các chi, Đảng bộ ưu tiên giải quyết những vấn đề được dư luận quan tâm như công tác quản lý đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng… đồng thời, khuyến khích đảng viên phát biểu ý kiến, tự phê bình và phê bình.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Lạc Kiều Như Khắc cho biết: Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt tới cấp ủy từ huyện tới cơ sở chú trọng từ khâu tổ chức học tập đến làm theo, quán triệt. Để việc làm theo đạt hiệu quả, mỗi cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện Chỉ thị số 05 với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, của huyện và triển khai tới 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến được các cấp ủy Đảng quan tâm, thực hiện thường xuyên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Năm 2019, xã Liên Châu được chọn là địa phương làm điểm của tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2019-2020. Bước vào thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, khi đó xã mới chỉ đạt 3/5 tiêu chí và 17/29 nội dung. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã xác định, để khơi dậy sức mạnh từ nhân dân, một trong những giải pháp quan trọng là nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từ đó tạo không khí thi đua mạnh mẽ trong các thôn, làng và nhân dân.

Trong 2 năm, xã đã huy động được hơn 100 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 45 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động. Điều đáng nói là, nhiều hộ dân đã tự nguyện phá dỡ tường rào, hiến đất thổ cư để làm đường giao thông. Nhờ sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, chỉ sau 2 năm triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã Liên Châu đã hoàn thành đúng tiến độ, là một trong những xã NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác