Vĩnh Phúc xây dựng đồ án quy hoạch phát triển đô thị
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan kết luận nội dung hội nghị,

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan kết luận nội dung hội nghị,

Chiều 7/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc họp đã, cho ý kiến vào một số đồ án quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp; phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 từ nguồn ngân sách Trung ương và một số nội dung quan trọng khác.

Cho ý kiến vào chủ trương ban hành Đề án xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ và Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cho rằng đây là 2 đề án rất quan trọng và đề nghị tỉnh cần nghiên cứu, có lộ trình bố trí kinh phí phù hợp để bảo đảm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý về mặt chủ trương ban hành 2 Đề án và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo hoàn chỉnh các Đề án, trình HĐND tỉnh xem xét.

Về dự thảo Nghị quyết phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2045, các ý kiến cho rằng mục tiêu hướng đến xây dựng thành phố Phúc Yên là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có tính kết nối vùng và phải bảo đảm công tác quy hoạch mang tính ổn định, lâu dài. Một số ý kiến đề nghị tỉnh đánh giá rõ hiện trạng, bổ sung mục tiêu xây dựng thành phố Phúc Yên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; có giải pháp phát triển công nghiệp xanh, phát triển du lịch, thương mại, y tế; có các định hướng phát triển phù hợp với chương trình phát triển đô thị của tỉnh và phát triển đô thị của quốc gia; có cơ chế, chính sách, lộ trình đầu tư kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư, bảo đảm phát triển thành phố Phúc Yên theo đúng định hướng của tỉnh.

Khẳng định việc ban hành Nghị quyết phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2045 là rất cần thiết, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tiếp tục góp ý bằng văn bản; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Phúc Yên và các sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Đồng ý về mặt chủ trương phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc từ nguồn ngân sách Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, quan điểm của tỉnh là tiếp tục huy động các nguồn lực để phân bổ đầu tư cho các địa phương, bảo đảm nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, hướng đến sự phát triển bền vững của tỉnh. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu tại cuộc họp, hoàn chỉnh phương án phân bổ, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Cho ý kiến vào các Tờ trình: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu A4 tỉ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu A5 tỉ lệ 1/2000; điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Tường, quy hoạch chung đô thị Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị cần rà soát lại các quy hoạch, quỹ đất dành cho phát triển đô thị, phát triển du lịch, giao thông, đất quốc phòng, đất dành cho xây dựng công công trình văn hóa, thể thao…để điều chỉnh quy hoạch, tránh sự xung đột và phải điều chỉnh nhiều lần.

Cho rằng việc điều chỉnh các quy hoạch trên là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cơ quan tham mưu rà soát lại các nội dung đề xuất điều chỉnh, bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch chung phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Riêng nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu A4, A5 tỉ lệ 1/2000, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát lại các quy hoạch, bảo đảm căn cứ, thời gian điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật; đánh giá lại việc chuyển đổi đất công nghiệp sang đất ở để di chuyển một số nhà máy ra khỏi khu dân cư; rà soát lại các quy hoạch để có căn cứ, phương án chuyển đổi đất phù hợp. Rà soát lại tất cả các nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu, đầu tư dự án khu đô thị sinh thái và dịch vụ phía Nam thành phố Vĩnh Yên tại huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên; chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại phường Đồng Tâm, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên; chủ trương thành lập, triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch.

Phản hồi

Các tin khác