Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức bầu cử
Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy trình, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố đã thành công tốt đẹp.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy trình, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố đã thành công tốt đẹp.

Ngày 8/6, Uỷ Ban bầu cử (UBBC) TP. Bà Rịa tỉnh Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo cáo của UBBC TP.Bà Rịa cho biết, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, UBBC TP. Bà Rịa đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ các mặt công tác trước, trong và sau bầu cử, triển khai các bước theo luật định và đảm bảo yêu cầu về tiến độ. Tập trung nhân lực và đảm bảo tốt về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy trình, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ 99,998% cử tri đi bầu, TP.Bà Rịa đã bầu đủ 3 ĐBQH; 5 đại biểu HĐND tỉnh; 30 đại biểu HĐND TP. Bà Rịa. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 20%, đại biểu trẻ 6,67%, người ngoài Đảng 3,33% và đại biểu tái cử 53,33%. Đối với bầu cử đại biểu biểu HĐND cấp xã, có 251 đại biểu trúng cử, bảo đảm về cơ cấu và tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Tại hội nghị, UBND TP. Bà Rịa khen thưởng 31 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc; khen thưởng đột xuất 11 tổ bầu cử hoàn thành kết quả kiểm phiếu bầu cử sớm nhất trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác