Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong TP Bạc Liêu tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thái độ trong phục vụ nhân dân.

Theo đó, hằng năm, cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện việc ký cam kết về trách nhiệm nêu gương, bám sát với nhiệm vụ được giao. Từ cơ sở này, các cấp ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc trong sinh hoạt định kỳ tiến hành đánh giá việc thực hiện bản cam kết cá nhân của từng đảng viên, từ đó định hướng cho việc thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn bản cam kết trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Đoàn Hồng Lĩnh - Bí thư Đảng ủy phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) trao biểu trưng tặng nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại buổi sinh hoạt học và làm theo Bác. (Ảnh: H.T)

100% các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ theo tình hình, điều kiện cụ thể đã xác định rõ những nội dung đột phá. Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Thực tế đã có nhiều mô hình, hoạt động hết sức thiết thực, hiệu quả đã được ra đời. Đơn cử như: cán bộ, đảng viên Đảng ủy, UBND phường 3 đã thật sự làm hài lòng dân với mô hình “Giờ làm việc thứ 9”, luôn thực hiện phương châm “hết việc chứ không hết giờ”...; nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội rất thiết thực như: vận động xây và sửa chữa nhà tình thương, tình nghĩa; hỗ trợ vật chất cho những hộ gặp khó khăn; xây dựng những cây cầu, tuyến đường bê tông khang trang, sạch đẹp với sự đồng thuận, góp sức của nhân dân….

Để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được địa phương chú trọng nhằm kịp thời chấn chỉnh tư tưởng sai lệch, những vi phạm và định hướng những chương trình, hành động phù hợp với thực tế từng nơi. Bên cạnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thì cũng kịp thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, mô hình hay; làm sao để tất cả những chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đều được triển khai hiệu quả, phát huy trong thực tiễn.


Phản hồi

Các tin khác