1.200 mô hình mới, tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05.

Ngay sau khi Chỉ thị số 05 được Bộ Chính trị ban hành, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh đã ban hành 171 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác để triển khai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tỉnh ủy đã tổ chức 7 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 3.960 lượt cán bộ, đảng viên.

Việc tổ chức học tập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được triển khai kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm tiến độToàn tỉnh đã tổ chức 3.618 hội nghị với 240.335 lượt đại biểu tham dự; đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè hằng năm với hơn 17.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định của Tỉnh ủy và các kế hoạch hằng năm, kế hoạch chuyên đề của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao việc lựa chọn nội dung đột phá, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi tập thể, cá nhân phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội, nhân dân quan tâm, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy trong tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng 8.240 chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện; thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định của Tỉnh ủy (Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 và Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai), toàn tỉnh đã có trên 245.800 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; trong đó có 35.208 lượt cán bộ chủ chốt các cấp đăng ký. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã ghi danh 1.199 mô hình mới, tập thể điển hình và 2.322 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Trong hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảngđã công nhận và trào giải thưởng cho 7 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích cao trong Cuộc thi./.

Phản hồi

Các tin khác