Xây dựng phát triển Hậu Giang giai đoạn 2021-2030
Đồng chí Đồng Văn Thanh (đứng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đề nghị các ngành và địa phương trong tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện chiến lược đạt chất lượng và đúng tiến độ.
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hữu Phước)

Ngày 7/6, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cùng Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Tổ giúp việc của tỉnh) để nghe báo cáo tiến độ thực hiện chiến lược và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Nhằm tạo cơ sở cho việc xây dựng chiến lược đạt hiệu quả, Tổ giúp việc của tỉnh xây dựng kế hoạch và đề xuất Tỉnh ủy tổ chức buổi hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21 và Kết luận số 28 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2010 và thời kỳ 2011-2020.

Mục đích của việc tổ chức hội nghị là nhằm đánh giá, phân tích những thực trạng về việc tổ chức thực hiện, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm; cũng như chỉ ra những mặt chưa đạt được, nguyên nhân, khó khăn; từ đó đề xuất những cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và các địa phương vùng ĐBSCL để Trung ương có cơ chế đặc thù cho vùng ĐBSCL, trong đó có tỉnh Hậu Giang.

Đặc biệt, hội nghị sẽ có 26 bài tham luận của các sở, ban, ngành tỉnh theo từng chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương (điểm mạnh, yếu, đặc trưng của mỗi vùng). Bên cạnh đó, các bài tham luận sẽ bám sát vào yêu cầu, nội dung trong đề cương gợi ý của Ban Kinh tế Trung ương… Dự kiến hội nghị sẽ được tỉnh tổ chức trong tháng 8 tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất bổ sung nhiệm vụ cho Tổ giúp việc của tỉnh về xây dựng kế hoạch và đề cương báo cáo tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21 và Kết luận số 28 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2004-2020; đồng thời bổ sung Trường Chính trị tỉnh vào Tổ giúp việc của tỉnh.

Về bài tham luận, đồng chí Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, Tổ giúp việc cần rà soát và sửa đổi nội dung của các bài tham luận cho phù hợp với tình hình thực tế và theo góp ý của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; tránh tình trạng trùng nội dung giữa các tham luận hoặc ngoài phạm vi quản lý. Đặc biệt, trong bài tham luận mỗi ngành và địa phương cần làm nổi bật vai trò của mình; đồng thời có những đề xuất, định hướng theo tư duy phát triển mới cho tỉnh, tránh tình trạng an phận, chậm thay đổi trong điều kiện mới; trong đó về nhiệm vụ đột phá phải gắn với Nghị quyết của tỉnh. Chậm nhất đến ngày 15/7, các báo cáo tham luận tại hội nghị tổng kết phải gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp để trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh góp ý hoàn chỉnh.

Đồng chí Đồng Văn Thanh yêu cầu, các ngành và địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn trong thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đạt chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác