TP Tuyên Quang nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thành ủy Tuyên Quang vừa tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13-5-2011 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XV) về “phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020". Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

10 năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đến cơ sở, đã triển khai quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kết luận số 51-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; thường xuyên quan tâm, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là công tác giáo dục - đào tạo, trọng dụng trí thức, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường, các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, Tạ Đức Tuyên biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực mà thành phố đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục quan tâm và đề cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trọng tâm là thực hiện mục tiêu 50% các trường xây dựng được mô hình “Lớp học thông minh”; xây dựng cơ sở vật chất các trường học, phấn đấu xây dựng trường THPT Chuyên trở thành trường chuẩn Quốc gia; quan tâm giáo dục mũi nhọn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ công chức...

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020".

Phản hồi

Các tin khác