Mường Nhé đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Ðể nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Mường Nhé lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống, thời gian qua, Huyện ủy Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền. Thông qua việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt từ huyện đến cơ sở đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động, tạo đồng thuận trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Pờ Diệu Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé

Đồng chí Pờ Diệu Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé

Theo đồng chí Pờ Diệu Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chủ động tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết là cơ sở để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội; ngay sau khi đại hội Ðảng các cấp thành công, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé đã biên soạn đề cương tuyên truyền những nội dung kết quả Ðại hội cũng như Chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện. Ðến nay, công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết đã được các chi, đảng bộ, tổ chức đoàn thể của huyện thực hiện xong. Về cơ bản, cán bộ, đảng viên nhân dân hiểu quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết Ðại hội; qua đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức tổ chức thực hiện.

Ðảng bộ xã Chung Chải có 239 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Trên tinh thần hội nghị học tập, quán triệt triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện; Ðảng ủy xã đã nghiêm túc tổ chức hội nghị ở cấp mình; tăng cường tuyên truyền đến nhân dân. Ông Pờ Xè Chừ, Bí thư Ðảng ủy xã Chung Chải, huyện Mường Nhé chia sẻ: “Công tác tuyên truyền được chúng tôi làm thường xuyên, lồng ghép vào các cuộc họp thôn, bản, phát trực tiếp trên loa phát thanh chứ không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa, xã chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong các phong trào ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; có như thế nhân dân mới tin tưởng và làm theo”.

Ðược đánh giá là một trong những chi bộ nhiều đảng viên, luôn tiêu biểu thực hiện việc tổ chức quán triệt nghị quyết cũng như các chương trình hành động đại hội đảng bộ các cấp, ông Lỳ Phu Xá, Bí thư Chi bộ bản Nậm Khum chia sẻ: Sau khi được thông tin kết quả đại hội đảng bộ các cấp, các kế hoạch, chương trình hành động của Ðại hội Ðảng bộ huyện, Ðại hội Ðảng bộ xã; 31 đảng viên Chi bộ bản Nậm Khum đã phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực tuyên truyền đến nhân dân những chủ trương, đường lối của Ðảng; đặc biệt là động viên nhân dân nỗ lực làm ăn, vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện.

Tại xã Pá Mỳ, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Mường Nhé lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðại hội Ðảng bộ xã được Ðảng ủy xã quán triệt sâu sắc. Ông Giàng A Chừ, Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: Xuất phát điểm là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, do đó, chúng tôi luôn xác định việc thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu mà Nghị quyết Ðại hội các cấp đề ra sẽ nhanh chóng đưa xã từng bước vượt qua khó khăn. Ðến nay, sau nhiều hội nghị cũng như các cuộc họp lồng ghép, cán bộ, đảng viên ở xã đã nắm được những nội dung quan trọng mà Nghị quyết Ðại hội các cấp cũng như Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra, đặc biệt là 18 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra để phấn đấu trong nhiệm kỳ này.

Cùng với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Mường Nhé lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian gần đây, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Ðảng bộ huyện Mường Nhé tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh; tuyên truyền về thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng với những điểm chính trong nội dung Nghị quyết Ðại hội. Bà Pờ Diệu Ninh cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp được các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể huyện Mường Nhé nghiêm túc thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, việc tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Ðây là yếu tố quan trọng để nghị quyết đại hội Ðảng các cấp sớm đi vào cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác