Sư đoàn 3 thi đua giúp nhân dân giảm nghèo bền vững
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) giúp nhân dân xã Lâm Sơn (Chi Lăng - Lạng Sơn) làm đường bê tông liên thôn (Nguồn: nhandan.vn)

Những kết quả tích cực thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt và tạo nhận thức sâu sắc các hướng dẫn, chỉ đạo của trên về công tác dân vận; các nội dung, chỉ tiêu hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Từ đó, cụ thể hóa chủ trương, biện pháp lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của Sư đoàn. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị phát động thi đua, tổ chức đăng ký thi đua đến từng tập thể, cá nhân, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp; hướng thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Theo Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3, Quân khu 1, từ năm 2017, các đơn vị trong toàn Sư đoàn đã phát động phong trào thi đua “Đoàn Sao Vàng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo đó, các đầu mối của đơn vị đã tập trung quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho tập thể cán bộ, chiến sĩ chung sức cùng quân và dân cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Mục tiêu đặt ra là cấp sư đoàn giúp một huyện; mỗi trung đoàn giúp một xã; mỗi tiểu đoàn giúp một thôn, bản; mỗi đại đội giúp một ngõ, xóm; mỗi trung đội, tiểu đội giúp một hộ gia đình; mỗi cán bộ, chiến sĩ có một việc làm ý nghĩa thiết thực vì người nghèo. Hình thức và nội dung thực hiện luôn được đổi mới, sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó, trọng tâm là giúp đỡ các địa phương vùng sâu, vùng xa, thực hiện các công trình mang tính chất bền vững lâu dài, chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Có thể thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020, Sư đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đưa 65 lượt đại đội hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hưởng ứng phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn 34 xã của 5 huyện thuộc 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Quân số tham gia gần 3.600 đồng chí với hơn 86 nghìn ngày công tu sửa 320km đường giao thông, vận chuyển 27.000m3 đất, đá; đổ gần 20km đường bê tông, nạo vét khoảng 560km kênh mương; giúp 30 lượt trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, Ủy ban nhân dân xã xây tường bao, san sân trường, củng cố khuôn viên... với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Nhờ có công sức giúp đỡ của bộ đội, nhiều tiêu chí như giao thông, trường học, môi trường, an ninh trật tự hoàn thành sớm, vượt tiến độ, nên nhiều địa phương đã về đích nông thôn mới, nông thôn mới năng cao.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm viếng, tu sửa gần 50 nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà hơn 400 hộ gia đình; giúp đỡ 370 gia đình chính sách, khám chữa bệnh miễn phí cho gần 1.500 lượt người, tặng quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương gần 250 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, Sư đoàn còn tích cực phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Giang và Lạng Sơn tổ chức 6 lớp học kỳ quân đội cho gần 700 học sinh. Qua đó, giúp thế hệ trẻ rèn luyện kỹ năng thêm yêu mến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Qua 5 năm, Sư đoàn đã xây dựng được 7 mô hình tập thể và 62 điển hình cá nhân trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Nhiều hoạt động có sức lan toả, như: tham gia bê tông hóa đường liên thôn; xây dựng nhà văn hóa; tuyên truyền về dân số kế hoạch hoá gia đình; khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó...

Những hiệu quả thiết thực từ các mô hình “Giảm nghèo bền vững” của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, giữ vững sự ổn định về chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn. Ghi nhận những kết quả đó, Sư đoàn 3 đã được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Ban Dân vận Trung ương, Quân khu 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen.

Có được những kết quả nổi bật trên là do cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán triệt sâu sắc nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; Nghị quyết số 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Nghị quyết số 403-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới”, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức triển khai chặt chẽ ở cấp ủy các cấp.

Phát huy tốt vai trò hướng dẫn, kiểm tra của Phòng Chính trị, đặc biệt là việc tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn trong việc tổ chức thực hiện nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh về công tác dân vận. Công tác dân vận luôn được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, có kế hoạch cụ thể công tác chuẩn bị chu đáo; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực cả với địa phương và đơn vị.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục bám sát hướng dẫn của trên về công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện “Quân dân một ý chí”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện vững chắc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, theo Đại tá La Công Phương, Sư đoàn cần triển khai có hiệu quả các biện pháp, cụ thể như:

Một là, làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” là một mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cấp, gắn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận với đánh giá đơn vị, cá nhân hàng năm.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng chính sách và luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị và địa phương; chủ động đấu tranh phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ba là, Phòng Chính trị là cơ quan trung tâm hiệp đồng chủ động nắm chắc kế hoạch, hướng dẫn của trên, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu của Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Theo đó, công tác dân vận tiếp tục phải bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, biện pháp tiến hành; phải quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng lợi ích chính đáng của nhân dân, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bốn là, đề cao vai trò tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Có nhiều biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Năm là, duy trì và giữ tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân trên địa bàn; tổ chức có hiệu quả các hoạt động kết nghĩa, học tập, trao đổi các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và các phong trào thi đua quyết thắng. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, kịp thời nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Phản hồi

Các tin khác