Bến Tre: Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị
Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát huy hiệu quả tuyên truyền của website Đảng ủy Khối. Ảnh: Triều Dương

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát huy hiệu quả tuyên truyền của website Đảng ủy Khối. Ảnh: Triều Dương

Lãnh đạo thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là một trong các nội dung trọng tâm mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre xác định, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số mục tiêu cụ thể đề ra trong thực hiện chuyển đổi số như: 100% văn bản trao đổi giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan, đơn vị khác thực hiện dưới dạng điện tử (trừ những văn bản thuộc chế độ mật theo quy định); đến năm 2025, có từ 80% hồ sơ công việc của Đảng ủy Khối và 60% hồ sơ công việc của cấp ủy cơ sở được xử lý trên môi trường mạng.

Cùng với đó, đến năm 2030, tỷ lệ hồ sơ điện tử của Đảng ủy Khối là 90% và của cấp ủy cơ sở là 70% (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo của Đảng ủy Khối và của cấp ủy cơ sở thực hiện trên môi trường mạng (trừ những báo cáo thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% văn bản của Thường trực, các ban Đảng ủy Khối thực hiện chữ ký số (trừ những văn bản có quy định riêng của cấp có thẩm quyền).

Mặt khác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice, website Đảng ủy Khối www.dukcqdnbentre.vn và các mạng xã hội như: Zalo, Facebook. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc trao đổi thông tin, văn bản trong cơ quan Đảng ủy Khối và giữa cơ quan Đảng ủy Khối với các đơn vị bạn trên ứng dụng iOffice, hộp thư điện tử. Đồng thời, phát huy có hiệu quả website Đảng ủy Khối, tận dụng ứng dụng Zalo, Facebook để trao đổi thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Thường trực, các ban Đảng ủy Khối.

Đến nay, việc duy trì, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của website Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã đạt những kết quả bước đầu. Hiện Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đang tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp trên website của Đảng ủy Khối, trung bình mỗi ngày thu hút từ 2 - 3 ngàn lượt truy cập.

Theo ông Trần Văn Phương - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, hiệu quả rõ nhất của đẩy mạnh thực hiện số hóa văn bản và trao đổi công việc trên môi trường số là bớt các thủ tục giấy tờ, thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhanh hơn, trực tiếp hơn. Từ đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng đạt được những hiệu quả tích cực. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công dân nhanh hơn.

Phương hướng tới, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung đề ra về cải cách hành chính và chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức của cơ quan nêu cao tinh thần tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt. Đặc biệt là về công nghệ thông tin, nhận thức rõ vai trò và vị trí quan trọng của chuyển đổi số, tham gia các lớp đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số./.

 

Phản hồi

Các tin khác