Chương Mỹ tiếp tục hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 30/30 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). Về tiêu chí huyện nông thôn mới, đối chiếu với quy định, huyện Chương Mỹ tự chấm đạt 95/100 điểm (huyện có 6/9 tiêu chí đạt; 3/9 tiêu chí cơ bản đạt).

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng NTM, kinh tế của huyện Chương Mỹ mấy năm qua duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 11,6%/năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,24% năm 2015 xuống còn 0,64% năm 2020. Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi được thực hiện tốt; kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt 90,1%; tỷ lệ trẻ em thấp còi 8,6%... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn đã phát triển 15ha theo quy trình VietGAP. (Ảnh: Báo Dân việt).

 Thực hiện Nghị quyết Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân huyện Chương Mỹ giai đoạn 2016 - 2020, 5 năm qua, ngành nông nghiệp của huyện tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, bước đầu xây dựng được thương hiệu, giúp tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Điển hình như: Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn đã phát triển 15ha theo quy trình VietGAP; áp dụng những công nghệ hiện đại nâng tầm thương hiệu nông sản. Tại khu sản xuất, Hợp tác xã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc và camera truyền hình ảnh về nhà điều hành, cho phép cập nhật thông tin từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến in tem nhãn tự động, minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất. Nhờ chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, Hợp tác xã Chúc Sơn đã bảo đảm được chất lượng nông sản trước khi xuất ra thị trường và cung ứng cho nhiều cơ sở lớn trên địa bàn thành phố…

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Chương Mỹ vẫn còn một số khó khăn như: Thu ngân sách hạn chế, chủ yếu phải dựa vào bổ sung, cân đối ngân sách của cấp trên, không đáp ứng được nhu cầu chi ngân sách, đặc biệt là nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện chưa theo kịp sự phát triển, nhiều công trình đã xuống cấp và xuống cấp nghiêm trọng. Các dự án đầu tư theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện hầu như chưa được thực hiện. Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp và chỉnh trang quốc lộ 6 từ Ba La đi Xuân Mai chưa thực hiện làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của huyện...

Trong năm 2021, Chương Mỹ phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM và có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu đến 2025 có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã NTM kiểu mẫu. Hiện, 3 xã xây dựng NTM nâng cao (Đồng Phú, Hợp Đồng, Thủy Xuân Tiên) đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn ở mức cơ bản đạt và chưa đạt. Trong đó tập trung triển khai một số giải pháp để thực hiện các tiêu chí về giao thông, cơ sở văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển ngành nghề phụ để nâng cao thu nhập cho người dân; Nâng cao chất lượng lao động có việc làm; Đăng ký sản phẩm OCOP cho các Hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất, các trang trại chăn nuôi…

Đối với mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2021, Chương Mỹ xác định phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt. Cả hệ thống chính trị huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển; sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết liệt hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; xác định, phân công cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Huyện cũng kiến nghị với thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; có cơ chế đặc thù hỗ trợ đối với các xã đăng ký đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; để lại toàn bộ số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các khu vực đấu giá có diện tích từ 5.000m² trở lên cho cấp huyện để đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, kiến nghị thành phố sớm triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cấp nước sạch để đạt chỉ tiêu thành phố giao.

Phản hồi

Các tin khác