Tháp Mười phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025
Xâu dựng NTM góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Xâu dựng NTM góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa ban hành Nghị quyết xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2020 - 2025.

Mục tiêu của Nghị quyết là xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Đồng thời xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Cụ thể: huyện Tháp Mười duy trì thị trấn Mỹ An đạt chuẩn đô thị văn minh; có 6/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu chuyên đề; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm; huyện Tháp Mười được công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, huyện Tháp Mười xác định thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị tại địa phương;Tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hình thành các vùng chuyên canh lớn, hiện đại gắn với chế biến và tiêu thụ. Triển khai thực hiện đề án, quy hoạch xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu phải bám sát vào kế hoạch được duyệt cho các xã.

Huyện chú trọng phát triển các tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác xã, tổ hợp tác; hình thành các mô hình sản xuất theo chuỗi; đẩy mạnh ứng dụng cộng nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao nguồn lao động nông thôn… Huyện Tháp Mười tiếp tục khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ trong lĩnh vực chế biến các loại hình nông sản, dịch vụ; phấn đấu mỗi năm thành lập các doanh nghiệp mới để tham gia quá trình sản xuất và giải quyết việc làm…


Phản hồi

Các tin khác