Lâm Đồng: Tuyên dương các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua Dân vận khéo

* Huyện Đạ Tẻh:

Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo giai đoạn 2015 – 2020 đã được Huyện ủy Đạ Tẻh biểu dương tại Hội nghị tổng kết được tổ chức vào chiều 28/10.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen biểu dương mô hình dân vận khéo cho các tập thể. (Ảnh: Đông Anh)

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen biểu dương mô hình dân vận khéo
cho các tập thể. (Ảnh: Đông Anh)

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã nhận đươc sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, nhất là Đảng uỷ, chính quyền cơ sở đã triển khai thực hiện phong trào tới các thôn, buôn, tổ dân phố tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên và Nhân dân; các mô hình, điên hình “Dân vận khéo" ngày càng có chất lượng. 

Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về công tác dân vận của Đảng, nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân trong toàn huyện, từ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, có hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tự giác tham gia góp công lao động, tiền của, hiến đất, giữ gìn vệ sinh môi trường, đấu tranh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội… Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân đã có sự thay đổi đáng kể, tạo được diện mạo mới cho quê hương.

Phong trào “Dân vận khéo” đã đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các tiêu chỉ xây dựng nông thôn mới… Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã xuất hiện đã mang lại hiệu quả trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nhiều mô hình, điển hình được biểu dương khen thưởng, rút kinh nghiệm để nhân rộng, từ đó đã tạo được sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Nhân dịp này, Huyện ủy Đạ Tẻh đã biểu dương 14 mô hình của tập thể và 5 mô hình của cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo".

* Huyện Bảo Lâm:

Vừa qua Huyện ủy Bảo Lâm cũng đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công tác Dân vận của Đảng và tổng kết, biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Phạm Thị Phúc biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Dân vận khéo”. (Ảnh: Hải Đường)

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Phạm Thị Phúc biểu dương các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo”. (Ảnh: Hải Đường)

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 90 năm công tác dân vận của Đảng; đồng thời, nêu bật những thành tích vẻ vang của công tác dân vận trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, thời gian qua, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể huyện Bảo Lâm quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Các mô hình “Dân vận khéo” từ huyện đến cơ sở đã phát huy hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới; khơi dậy được nhiều việc làm thiết thực có ý nghĩa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Công tác dân vận được triển khai lồng ghép vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội, các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực cùng Đảng bộ huyện Bảo Lâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, thông qua công tác dân vận, huyện Bảo Lâm đã xây dựng và nhân rộng được 184 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua công tác dân vận, trong 5 năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Lâm đã cùng các cấp, các ngành vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp 302 tỷ đồng cùng hàng chục ngàn ngày công thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ đó, có những đóng góp quan trọng cùng Đảng bộ và chính quyền huyện Bảo Lâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đến nay, nhiều phong trào, mô hình và điển hình dân vận khéo như “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “5 không, 3 sạch”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Giáo xứ an toàn giao thông” và hiến máu tình nguyện… không ngừng phát huy hiệu quả và ngày càng được nhân rộng tạo sức lan tỏa trong đời sống nhân dân.

Dịp này, UBND huyện Bảo Lâm cũng đã biểu dương, khen thưởng 17 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020.

* Huyện Bảo Lộc:

Thành ủy Bảo Lộc cũng đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). 

Lãnh đạo Thành ủy Bảo Lộc trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Dân vận khéo”

Lãnh đạo Thành ủy Bảo Lộc trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong
Phong trào “Dân vận khéo”

Trong công tác dân vận, đến nay hệ thống các cơ quan như: Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã được kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy về tổ chức tập hợp, tuyên truyền vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP Bảo Lộc. Đặc biệt, những năm qua, hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn, phức tạp, nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, chức sắc, người có uy tín để vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), hệ thống Dân vận đã đôn đốc, hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến đời sống và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận của thành phố đã tham mưu cấp ủy phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, thành phố Bảo Lộc đã xây dựng và nhân rộng được hàng trăm mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, có sức lan tỏa, tác động tích cực đến các Phong trào “Dân vận khéo” và Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Nhân dịp này, thành phố Bảo Lộc có 6 cá nhân vinh dự được Ban Dân vận Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; 8 tập thể và 10 cá nhân được UBND thành phố Bảo Lộc tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trao “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020.

* Trước đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020. (Ảnh: Duy Danh)

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
“Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020. (Ảnh: Duy Danh)

Phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy cho biết, tại Lâm Đồng, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cách mạng cũng đã góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ đã đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Vượt lên muôn vàn khó khăn gian khổ, các tổ chức đảng đã phân công cán bộ bám địa bàn, bám quần chúng, vận động công nhân trong các đồn điền, công trường, nhà xưởng giác ngộ cách mạng, xây dựng và phát triển lực lượng để đấu tranh chống thực dân Pháp, góp phần vào cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, đến nay toàn tỉnh xây dựng và nhân rộng được trên 8.640 mô hình, điển hình “ Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, giai đoạn 5 năm qua phát triển được hơn 6.100 mô hình dân vận khéo. Thông qua phong trào dân vận đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đời sống đời nhân dân và diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Các phong trào văn hóa, y tế, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững. Tại lễ kỷ niệm, cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ đã chia sẽ, đóng góp những kinh nghiệm, đồng thời mong muốn đội ngũ làm công tác dân vận các cấp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành nhiệm vụ để đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ. Đồng thời khẳng định: Dù giai đoạn này, thời kỳ nào, công tác dân vận luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; nhất là phong trào dân vận khéo lại càng có ý nghĩa thiết thực. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành dân vận, thời gian tới, đội ngũ cán bộ công tác dân vận cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng, xem đây là trách nhiệm của các cấp, ngành và của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ngành dân vận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm xây dựng các điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của những điển hình "Dân vận khéo", cũng như kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Dịp này, 5 đồng chí là cán bộ dân vận vinh dự được Ban dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận; 21 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen; 52 tập thể và 38 cá nhân được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen. Đây là những mô hình, điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020; góp phần vào sự phát triển của các cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác