Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Ảnh minh họa: Chi Mai

Ảnh minh họa: Chi Mai

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, việc sắp xếp và thành lập này phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tăng quy mô đơn vị hành chính; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ chức chính trị, quản lý chính quyền cơ sở; cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tiềm năng, nội lực, hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội của TP. Bên cạnh đó, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cơ sở. Tinh giản biên chế, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Là điều kiện thuận lợi để tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao đời sống Nhân dân. Sắp xếp hợp lý nguồn lao động, tạo ra động lực mới cho sự phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đáp ứng tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP  nói chung và Nhân dân quận 2, 9, Thủ Đức nói riêng.

Từ yêu cầu thực tế, TP chủ động đề xuất sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức như sau: sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, nhập quận 2, 9 và Thủ Đức thành một đơn vị hành chính mới. Cấp xã, thực hiện sắp xếp 19 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 10 phường thuộc diện phải sắp xếp và 9 phường liền kề liên quan.

Do đó, TP tinh giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện, còn 22 đơn vị hành chính cấp huyện (1 TP, 16 quận và 5 huyện); giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã, còn 312 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 249 phường, 5 thị trấn và 58 xã).

Theo tờ trình, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP áp dụng khoản 1 Điều 3 về quy định một số trường hợp đặc biệt khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 đối với việc sắp xếp 3 quận để thành lập TP Thủ Đức. Bộ Nội vụ xem xét, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phê duyệt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, ngoài các quy định hiện hành, các bộ - ngành cần nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới mang tính chất đặc thù để khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ để tìm việc làm mới đối với các đơn vị hành chính liên quan đến sắp xếp./.

Phản hồi

Các tin khác