Tây Ninh: Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, trao bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh: N.D)

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, trao bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh: N.D)

Theo đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, qua 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân và quan trọng là tạo sự chuyển biến trong thực hành nêu gương, tận tụy trong công việc.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Tây Ninh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, các cuộc vận động ở địa phương để phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Qua đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được triển khai, nhân rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, như: Mô hình đeo huy hiệu Bác Hồ; phường xã vì dân; tuyên truyền lời dạy của Bác qua các bức thư pháp; gia đình tôi học tập và làm theo Bác, “ATM gạo”… và rất nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình, cách làm ý nghĩa khác nhằm chăm lo an sinh xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua thực hiện, các phong trào, mô hình, giải pháp mới đã tác động, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương.

Mô hình “Ống tre Bác Hồ” của Huyện đoàn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bảo Linh)

Mô hình “Ống tre Bác Hồ” của Huyện đoàn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bảo Linh)

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 cũng gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức tốt các cuộc vận động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gắn với công tác giáo dục truyền thống, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức cách mạng của Người; thực hiện các mô hình tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau...

Cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; gần dân, sâu sát cơ sở; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính của cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, những bức xúc của quần chúng, nhân dân được quan tâm.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá của tỉnh và lập 04 nhóm công tác để tổ chức thực hiện.

Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị, quân và dân Tây Ninh đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước, (GRDP của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 7,2%; GDP bình quân cả nước là 6%).

Thành phố Tây Ninh nhìn từ trên cao. (Ảnh: Vĩnh Tuyên)

Thành phố Tây Ninh nhìn từ trên cao. (Ảnh: Vĩnh Tuyên)

Hạ tầng giao thông có bước phát triển; bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay nhanh chóng; thành phố Tây Ninh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Hòa Thành và Trảng Bàng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; kết quả giảm nghèo đạt chỉ tiêu, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị của tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Chỉ thị số 05; chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng cần đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; kịp thời nhắc nhở những đơn vị, tổ chức quán triệt, tổ chức không nghiêm túc, không đầy đủ, không đúng yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, ngành và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Cùng chung sức xây dựng tỉnh Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Phản hồi

Các tin khác