Cục Thuế Quảng Ninh: Làm tốt công tác dân vận với đối tượng nộp thuế

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Đảng ủy Cục Thuế Quảng Ninh luôn xác định tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chính sách thuế là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp, vì thuế là khoản đóng góp mang tính nghĩa vụ bắt buộc và công tác thuế liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần có sự hợp sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, tận dụng tối đa vai trò và sức mạnh của công tác dân vận.

Nhận thức sâu sắc quan điểm đó nên công tác dân vận đã được Đảng ủy Cục Thuế Quảng Ninh xem là một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo sự thống nhất để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác quản lý thuế; kịp thời nắm bắt các thông tin về những vấn đề tổ chức, cá nhân người nộp thuế đặt ra để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Với phương châm “Đồng hành cùng người nộp thuế”, Cục Thuế đã thường xuyên tổ chức nhiều hội nghị đối thoại qua nhiều hình thức với sự tham gia của hàng trăm lượt người nộp thuế để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc về chính sách thuế, đồng thời tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Cùng với đó, Cục Thuế Quảng Ninh luôn đổi mới phương thức hỗ trợ, thành lập tổ hỗ trợ đến từng địa bàn để tổ chức buổi làm việc, hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế có vướng mắc về chính sách thuế, về thủ tục hành chính thuế.

Riêng trong 05 tháng đầu năm năm 2021, Cục Thuế Quảng Ninh tổ chức 07 buổi hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế tại các địa bàn, các chi cục thuế, kịp thời giải đáp nhiều vướng mắc cho đối tượng nộp thuế trong quá trình thực thi chính sách và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tác động xấu hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác quản lý thuế, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nói riêng, Cục Thuế Quảng Ninh đã đổi mới công tác dân vận phù hợp với tình hình mới.

Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các đơn vị vừa thực hiện việc hỗ trợ hiệu quả cho người nộp thuế, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Các phòng, chi cục Thuế quán triệt đến từng công chức, người lao động phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết nhanh, đúng thời hạn các thủ tục hành chính, nghiên cứu đề xuất các cơ chế, giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế một cách hiệu quả, tạo điều kiện cho người nộp thuế tập trung sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc hỗ trợ hiệu quả cho người nộp thuế, Cục Thuế cũng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND Tỉnh và Tổng cục Thuế. Theo đó, Cục Thuế trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế và dán thông báo về các biện pháp phòng tránh để người nộp thuế và công chức cùng thực hiện; bố trí đo thân nhiệt và triển khai, hướng dẫn công chức, người lao động, người nộp thuế đến cơ quan thuế thực hiện khai báo y tế qua các ứng dụng điện tử nhằm phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

Để hạn chế việc di chuyển và tiếp xúc trực tiếp nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19, Cục Thuế hướng dẫn và khuyến khích người nộp thuế gửi hồ sơ bằng phương thức điện tử góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nộp thuế cũng như cơ quan thuế.

Cùng với đó, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cục đã phối hợp chỉ đạo các đơn vị cũng tập trung quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế và luôn lấy doanh nghiệp, người nộp thuế làm trung tâm, là động lực trong việc thực hiện cải cách, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm bớt các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người nộp thuế như: Khai, nộp thuế điện tử; hoàn thuế điện tử; hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của ngành, báo địa phương, hội nghị tập huấn, tài liệu hướng dẫn, tờ rơi, gửi qua địa chỉ email... phù hợp, hiệu quả với từng đối tượng người nộp thuế, giúp người nộp thuế nhanh chóng cập nhật các chính sách pháp luật thuế, góp phần nâng cao hơn ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền các chính sách thuế mới như gia hạn nộp thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; tiếp tục triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”, hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập các thủ tục ban đầu về thuế, thực hiện khai nộp thuế theo quy định; luôn chú trọng nâng cao chất lượng trang Thông tin điện tử để công khai kịp thời các thủ tục hành chính, các chính sách thuế mới.

Kết quả là, chỉ tính riêng trong 05 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế đã ban hành 51 văn bản hướng dẫn chính sách thuế; đăng 662 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ chính sách thuế qua email cho 221.853 lượt người nộp thuế. Ngoài ra, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, Cục Thuế cũng ban hành nhiều văn bản và kế hoạch để kiểm soát, công khai thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia, cải thiện các Chỉ số PCI, DDCI, PAR INDEX…

Với ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận đã được xác định và vận dụng trong công tác tuyên truyên, hỗ trợ người nộp thuế để mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong những tháng cuối năm. Với việc mở rộng nội dung, hình thức tuyên truyền, triển khai công tác dân vận, chắc chắn Cục Thuế Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây vững niềm tin và sẽ “thu được lòng dân” từ đông đảo người nộp thuế.

Phản hồi

Các tin khác