Vĩnh Phúc: Duy trì việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân
12

Địa phương duy trì lịch tiếp công dân hằng tháng nhằm kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân.(Ảnh: T.K)

Theo đó, các vụ việc phát sinh từ cơ sở đều được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đối thoại, giải quyết các kiến nghị của người dân. Một số nơi còn tổ chức các cuộc đối thoại theo chuyên đề, đột xuất về thực hiện xây dựng nông thôn mới, dồn thửa đổi ruộng, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, vấn đề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức được hơn 600 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan chức năng đã lắng nghe, tiếp thu, trả lời từng vấn đề, trong đó có nhiều nội dung được tiếp thu, trả lời ngay tại hội nghị, được nhân dân đồng thuận, nhất trí cao.

Một số nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành hoặc cần xác minh làm rõ đều được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tiếp thu, phân công cụ thể bằng văn bản cho các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản đến người có ý kiến và các cơ quan có liên quan.

Thông qua hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghe được nhiều ý kiến phản ánh, đề xuất của nhân dân, từ đó giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, không để hình thành điểm nóng, nhất là liên quan đến việc giải quyết vướng mắc trong GPMB.

Cụ thể, trong nhiều buổi tiếp công dân tại Ban tiếp dân của huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo nhận được kiến nghị của nhiều hộ dân thuộc tổ dân phố (TDP) Sơn Long, thị trấn Hợp Châu về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho các hộ do bị thu hồi đất và phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Z195 và Sân Golf Tam Đảo.

Huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo đã có nhiều buổi đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của các hộ dân; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan và báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Được sự cho phép của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo các phòng chuyên môn giải quyết dứt điểm các tồn tại về cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 15 hộ thuộc diện được Nhà nước giao đất tái định cư do phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án Nhà máy Z195 và Sân Golf. Sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Tam Đảo đã nhận được niềm tin, đồng tình của các hộ dân. Ðó là một trong nhiều vấn đề đã được chính quyền các địa phương sát sao chỉ đạo, giải quyết sau đối thoại, giải đáp những bức xúc của người dân ở cơ sở. Thực hiện Quyết định số 55, 9/9 huyện, thành ủy đều xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

Đồng thời, UBND cũng chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, nhằm ổn định tình hình.

Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, tránh gây bức xúc cho nhân dân. Các cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, văn bản pháp luật; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tới nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị cho đối thoại định kỳ có nơi, có lúc chưa chặt chẽ. Việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân có nơi còn sơ sài; nội dung, quy trình đối thoại chưa bảo đảm quy định, nặng về giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Một số cấp ủy, chính quyền chưa giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nội dung đề nghị của nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền giao cho các ngành giải quyết, song tiến độ còn chậm theo quy định.

Vì vậy, để hoạt động đối thoại trở thành cầu nối quan trọng, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 55. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo đối thoại; ngoài tổ chức đối thoại định kỳ cần chú trọng đối thoại đột xuất để giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở; kiểm tra, giám sát các cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau đối thoại…/.

Phản hồi

Các tin khác