Tạo bước chuyển về nhận thức và hành động trong thực hiện Chỉ thị 05

Tạo bước chuyển về nhận thức và hành động trong thực hiện Chỉ thị 05 (Ảnh: M.H)

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An có 134 tổ chức đảng, trong đó có 133 tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Bởi vậy, nhiệm vụ chính trị cốt lõi và xuyên suốt của Đảng bộ Khối và các cấp ủy cơ sở chính là lãnh đạo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và từng tổ chức đảng.

Theo đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết, chính từ triển khai học tập nghiêm túc Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên”; Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”..., đã thực sự tạo bước chuyển về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu các cấp. Đó là nhận thức về tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Ở Đảng ủy Khối, tinh thần trách nhiệm được thể hiện rõ nét bằng việc đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp. Ở mỗi cơ sở, sự chuyển động rõ nhất chính là sự nêu gương về đạo đức, lối sống, tinh thần tự học, cập nhật kiến thức, thông tin mới để ứng dụng vào quá trình lãnh đạo, điều hành, quản trị doanh nghiệp khoa học, bài bản trong từng đồng chí cấp ủy, hội đồng quản trị, ban giám đốc, lan tỏa đến từng người lao động. Nhờ vậy, dù bối cảnh chung khó khăn, nhưng 5 năm qua, doanh thu các doanh nghiệp trong Khối vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân 8,3% năm. Hàng năm có 91,56% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi; nộp ngân sách chiếm 16,5 - 20% tổng thu nội địa của tỉnh; đảm bảo việc làm ổn định cho trên 90% lao động; thu nhập bình quân của người lao động tăng 10,9%/năm.

Phần lớn các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối có quy mô vừa và nhỏ, thiết bị công nghệ lạc hậu, năng lực cạnh tranh và hội nhập thấp, thiếu tính bền vững. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng đặt ra một số khó khăn. Từ thực tiễn đó, thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa, tập trung vào ba nội dung đột phá.

Đột phá đầu tiên là phát động phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”. Kết quả 5 năm, đã có 3.683 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp. Điểm sáng trong phong trào này phải kể đến VNPT Nghệ An với hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice triển khai đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, giảm văn bản giấy trong hệ thống các cơ quan Nhà nước trên địa bàn; Hệ thống VNPT- Igate, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin điện tử. Phong trào này cũng được triển khai mạnh mẽ tại nhiều đơn vị. Công ty Xăng dầu Nghệ An; Bưu điện Nghệ An; Công ty Điện lực Nghệ An; Công ty CP TTH GROUP; Công ty Mía đường Nghệ An; Công ty CP Trung Đô; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; Công ty Thủy điện Bản Vẽ, khối ngân hàng, khối doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng...

Cùng đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa bằng việc ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Đây được coi là vấn đề “bao trùm”, cốt lõi của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Đến nay đã có 85/134 doanh nghiệp xây dựng bộ tiêu chí văn hóa thông qua Sổ tay văn hóa hoặc Quy chế văn hóa doanh nghiệp để thực hiện; gắn với tổ chức hội thi nâng cao văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng ứng xử trong cán bộ, người lao động. Có 31 mô hình điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị, như Công ty Bảo Việt Nghệ An, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Bưu điện Nghệ An, VNPT Nghệ An, Điện lực Nghệ An, Chi bộ Công ty CP TTH GROUP, các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, BIDV...

Đột phá nữa của Đảng ủy Khối là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Phối hợp với đảng ủy, hội đồng quản trị, ban giám đốc các doanh nghiệp kiện toàn 116 lượt bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên có trình độ, năng lực, uy tín cao, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm với công tác xây dựng Đảng. Trong 5 năm, Đảng bộ Khối đã kết nạp 1.188 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Một số tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên, như: Công ty CP TTH GROUP; Công ty Bến xe Nghệ An; Công ty Mía đường Nghệ An (NASU); Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty CP Sài Gòn - Kim Liên...

Cùng với giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cũng đã chủ động, tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. Ngoài giúp đỡ 21 xã nghèo miền Tây theo sự phân công của UBND tỉnh, hàng năm, các doanh nghiệp đã trích phúc lợi cùng với vận động người lao động, kể cả tranh thủ sự ủng hộ từ tổng công ty, tập đoàn theo ngành dọc để đóng góp xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, chăm lo Tết cho người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, “đền ơn, đáp nghĩa”..., với tổng gần 430 tỷ đồng trong vòng 5 năm.

Trên cơ sở kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đặt ra yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng tổ chức đảng, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu các cấp nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Và việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW sẽ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn tổ chức các phong trào thi đua trong Đảng bộ Khối; thúc đẩy phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp. Để thực hiện các nội dung trọng tâm trên, Đảng ủy Khối đang tiếp tục đặt ra quyết tâm cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, vừa làm tốt công tác xây dựng Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác