Đảng bộ Quảng Ninh: Nhiều cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác

Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Quảng Ninh đã nhận thức sâu sắc, coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, là yêu cầu tự thân của mỗi tổ chức, cá nhân để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả cao, phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của tỉnh trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai cho cả dài hạn và ngắn hạn; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình trên các lĩnh vực; cùng với đó thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh; xử lý nghiêm những vi phạm, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin trong nhân dân. Cùng với đó, tập trung xác định các vấn đề, nội dung mang tính đột phá để quyết tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhằm tạo ra những chuyển biến rõ nét, những kết quả cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh có nhiều cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác. (Ảnh minh họa: Báo Quảng Ninh).

Các cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã nhận thức sâu sắc, coi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên. Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị hằng năm và thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó cũng có nhiều điểm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, như: Chọn nội dung chủ đề năm, xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình gắn với phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng; tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Qua 5 năm, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.

Trong đó, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%. Riêng trong năm 2020, trong điều kiện bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,05%, là một trong số ít địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Từ năm 2017 đến nay, Quảng Ninh dẫn đầu các tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); 4 năm liên tục (2017-2020) liên tiếp giành vị trí quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Quảng Ninh cũng là địa phương tiên phong trong việc đầu tư ngân sách của tỉnh tập trung vào các dự án, công trình động lực có tính lan toả cao; quyết liệt đi đầu thực hiện các dự án lớn theo hình thức đối tác công - tư; huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội. Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có bước đột phá, tiêu biểu như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai; Khu du lịch, dịch vụ, đô thị ven biển...

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 91/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới (92,85%); tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 4,56% (năm 2015) xuống còn 0,36% (năm 2020). Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh không ngừng được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 62% (năm 2015) lên 85% (năm 2020). GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, Quảng Ninh sắp xếp, kiện toàn, giảm hơn 190 phòng, ban, đơn vị, trong đó cấp tỉnh 91, cấp huyện 104; thành lập mới, chuyển đổi mô hình quản lý đối với những cơ quan, đơn vị cần thiết cho sự phát triển KT-XH của tỉnh, địa phương. Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước đề xuất và triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện khuyến khích (sáp nhập huyện Hoành Bồ và TP Hạ Long).

Xác định tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn tỉnh, thời gian tới tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục gắn việc học tập và làm theo Bác vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; nghị quyết đại hội đảng các cấp. Quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nền tảng văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Cấp ủy các cấp đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đã đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn những nội dung phù hợp chức với trách, nhiệm vụ được giao để cam kết, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là tăng cường giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương người tốt; chú trọng việc xây dựng, đăng ký, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan toả trong toàn xã hội.

Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chương trình giảng dạy của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, trung tâm chính trị cấp huyện và các trường học trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, đồng thời “chống” phải quyết liệt, kiên trì. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát động đợt thi đua trong toàn Đảng bộ nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác, các sự kiện ghi dấu ấn Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh.

 

Phản hồi

Các tin khác