Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Lai Châu

5 năm qua, Tỉnh ủy, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm; đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai kịp thời.

Toàn Đảng bộ đã tổ chức 9.630 hội nghị học tập, quán triệt cho 198.835 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đạt tỷ lệ gần 96% và tuyên truyền đến 756.811 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân. Qua học tập, quán triệt nhận thức, trách nhiệm học tập và làm theo Bác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, từ đó gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

(Ảnh minh họa: HT).

Đồng thời, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào giáo dục thế hệ trẻ; nhiều đảng bộ, địa phương, đơn vị đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo; quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 95,1% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; các đơn vị còn lại tiếp tục thực hiện theo quy định đã ban hành. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động rà soát và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Sau 5 năm, toàn tỉnh có trên 232 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, đạt trên 96%.

Đáng chú ý, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa, xác định nội dung đột phá thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, một số cấp ủy xác định nhiệm vụ đột phá hằng năm để ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Nội dung tập trung vào trách nhiệm nêu gương, trong rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; việc duy trì và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phong phú, thiết thực, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, tỉnh Lai Châu đã có hàng trăm mô hình hay, cách làm sáng tạo, trong đó có trên 140 mô hình hay đã được đánh giá cao về hiệu quả và lựa chọn giới thiệu để biểu dương, nhân rộng. Có thể kể đến một số mô hình như: Mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu chủ trì; “Em nuôi của Đoàn” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu; giúp Nhân dân triển khai “Trồng chuối thương phẩm” để thoát nghèo của bộ đội Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ. Các mô hình đưa cán bộ về cơ sở, trực tiếp giúp xã, bản, tổ dân phố phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và ổn định về an ninh trật tự như: Mô hình "Các chi bộ, đảng bộ cơ sở giúp bản, tổ dân phố phát triển" của Thành ủy Lai Châu; Mô hình "Tăng cường đảng viên công an xuống sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc tại địa bàn các xã trọng điểm" của huyện Tân Uyên; Mô hình xây dựng đời sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc Mông của huyện Than Uyên...

Các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng ngành, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong thời gian tới vẫn cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ cả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được Đảng bộ tỉnh Lai Châu triển khai kể từ khi thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến nay. Đồng chí Lê Đức Dục, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Lai Châu cho rằng, trong thời gian tới cần chú trọng nâng cao chất lượng khâu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở các cấp. Trong đó, cần quan tâm gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục rà soát những những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống, xác định rõ những nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, hiệu quả ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh, phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, bởi gương mẫu là một mệnh lệnh không lời, sức mạnh của nêu gương vô cùng to lớn. “Nếu những người đứng đầu gương mẫu sẽ có một đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu. Khi có một đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu ta sẽ có cả một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của cả nhân dân” - đồng chí Lê Đức Dục khẳng định.

Phản hồi

Các tin khác