Gần 71% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã xây dựng quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Công ty TNHH Pousung Việt Nam đối thoại với người lao động về các chế độ, chính sách trong quá trình làm việc (hình chụp tháng 1-2021). Ảnh: Nguyễn Hòa

Tại tỉnh Đồng Nai, theo Ban Dân vận Tỉnh ủy số doanh nghiệp (DN) xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP đang tăng lên rõ rệt.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.045/1.475 DN có tổ chức Công đoàn thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 149/2018/NĐ-CP đã xây dựng QCDC tại nơi làm việc, đạt 70,84%. Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng đã ký mới 114 bản và sửa đổi, bổ sung 187 bản, nâng tổng số bản thỏa ước lao động tập thể lên 1.214 bản. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được các chủ DN gắn với thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật.

Các DN sử dụng nhiều lao động thường tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với ban chấp hành Công đoàn cơ sở, giữa người lao động với người quản lý trực tiếp thông qua kỳ họp giao ban của DN hoặc đối thoại trực tiếp tại từng bộ phận sản xuất, qua đó góp phần giảm tỷ lệ các vụ tranh chấp lao động tập thể trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, do đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc ít nhiều bị ảnh hưởng.


Phản hồi

Các tin khác