Tây Ninh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05, các chuyên đề học tập toàn khóa và hàng năm, gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, vấn đề được nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt đượt. Đồng thời, khắc phục những hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời qua như: một số đơn vị chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc lựa chọn những nội dung, hình thức đột phá để thực hiện. Việc thực hành nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế, chưa thật sự nổi bật; còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng cần tiếp tục phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình đặc biệt là những người trực tiếp lao động, sản xuất.

Được biết, trong 5 năm qua, Tây Ninh đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 đến cán bộ chủ chốt của tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ; một số đơn vị lồng ghép với hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Toàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai cho 41.635 lượt cán bộ, đảng viên và 9.861 quần chúng...

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa vào nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác, nội dung các phong trào thi đua yêu nước hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong đảng bộ.

Hằng năm, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để làm sâu sắc thêm việc học tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ theo dõi thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”.

Tây Ninh cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm, kịp thời một số tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, gây bức xúc trong Nhân dân. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm và đã xử lý kỷ luật 8 đảng viên, đề nghị thu hồi 430 triệu đồng. Ngành Thanh tra triển khai 288 cuộc thanh tra hành chính và 18.542 cuộc thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi trên 18 tỉ đồng, 467m2 đất.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 và 16 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020./.

Phản hồi

Các tin khác