Giới thiệu đồng chí Ngô Đông Hải ứng cử Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình
Giới thiệu đồng chí Ngô Đông Hải ứng cử Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình

1415 lượt xem

(ĐHXIII) – 51 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình được giới thiệu tiếp tục ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khẳng định: Các bước chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX được thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số dư theo quy định; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

“Các đại biểu dự Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025” – Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải nhấn mạnh. 

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa mới.

Tại Đại hội, 100% đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, gồm 59 đồng chí.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, 51 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ khoá XX. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình được giới thiệu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX..

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngày 15/10, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc để thảo luận vào các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.