Xây dựng Điện Biên phát triển nhanh, bền vững
Các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên)

Các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên)

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Đến dự Đại hội còn có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và tỉnh Điện Biên; 350 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; là thời điểm chúng ta nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2011 - 2020. Phát huy thành quả đạt được của những nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ vừa qua Điện Biên đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tạo thêm nhiều tiềm lực mới, tạo ra thời cơ, vận hội mới, để phát triển bứt phá đi lên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới và phát triển" sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; trên tinh thần thẳng thắn, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định những thành tích, kết quả nổi bật đã đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV...

Đồng chí Trần Văn Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên)

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên)

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nên 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu ước đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,83%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt 20.056 tỷ đồng, tăng 1,78 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người/năm (tương đương 1.732,2 USD/người/năm). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 55.257 tỷ đồng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Sự nghiệp giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Điển hình, tổng thu ngân sách trên địa bàn liên tục tăng, năm 2020 ước đạt 1.250 tỷ, tăng 1,44 lần so với năm 2015; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị thiết yếu, tạo động lực, điều kiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,49%/năm...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
(Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên)

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đại tướng Tô Lâm cho rằng, Điện Biên cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế, tồn tại, đã và đang cản trở bước phát triển của tỉnh. Trong thời gian tới, Đại tướng đề nghị, Điện Biên cần phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bứt phá, để đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững nông, lâm nghiệp trên cơ sở tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; rà soát, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng và mở rộng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn, đặc trưng kết hợp với phát triển du lịch sinh thái.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công gắn với thu hút các nguồn lực đầu tư, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn trong đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị tạo động lực để phát triển, nâng cấp và sớm hoàn thành công trình Cảng hàng không Điện Biên, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên (đoạn Sơn La - Điện Biên) trước năm 2030...

Đại tướng tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Phản hồi

Các tin khác