Vĩnh Long: Góp ý các dự thảo, chương trình làm việc Đại hội XIII
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 12/1, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sinh hoạt đoàn nhằm triển khai, quán triệt văn bản của Bộ Chính trị và sinh hoạt một số vấn đề cần thiết trước khi đoàn dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã triển khai, quán triệt toàn văn Thông báo số 238, ngày 23/12/2020 của Bộ Chính trị một số vấn đề về việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khai mạc vào ngày 25/1 và bế mạc ngày 2/2/2021.

Các thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc Đại hội XIII; dự thảo Quy chế bầu cử Đại hội XIII và dự thảo Chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ hoàn thành việc tổng hợp góp ý của đoàn gửi về Trung ương trong ngày 15/01/2021. Đoàn cũng thống nhất phân công thành viên làm phó trưởng đoàn, thư ký đoàn và phân công thành viên trả lời phỏng vấn báo chí…

Đồng chí Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý các đại biểu tham dự Đại hội quán triệt tốt nội dung của Thông báo số 238; tuân thủ nghiêm các hoạt động, nội dung sinh hoạt tại Đại hội. Đồng thời, tích cực chuẩn bị ý kiến đóng góp để góp phần thành công của Đại hội./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất